Regeringen är nöjd med sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen fungerar bra. Det menar Sabina Jayau som är politiskt sakkunnig under socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, M. Men hon får mothugg av Thomas Åding från fackförbundet ST.

Inrikes
"Att förebygga ohälsa gör man inte genom att skärpa reglerna för Försäkringskassan. Det här handlar mycket om vilken typ av samhälle vi vill ha", säger Thomas Åding som tidigare arbetade med sjukförsäkringsärenden på Försäkringskassan.
Foto: Snezana Vucetic Bohm

När ändringarna i sjukförsäkringen började gälla sommaren 2008 var det inte bara en stor omställning för de sjukskrivna. Även för anställda inom Försäkringskassan blev det en stor förändring. Thomas Åding är vice ordförande i ST:s avdelning för anställda på Försäkringskassan och jobbade själv med sjukförsäkringsärenden där innan han övergick till det fackliga arbetet.
– De flesta som jobbade hos oss såg hur de nya reglerna skulle drabba människor. Det var naturligtvis jobbigt för oss men ingenting jämfört med hur det var för de sjuka, säger han till Arbetaren.

Han tror precis som många andra att det var diskussionen om att folk fuskade sig till ersättning som låg bakom regeländringarna.
– Men titta hur det ser ut nu. Sjuktalen ökar ju, ska de då fortsätta att säga att människor överutnyttjar systemet?

Thomas Åding menar att den mest nödvändiga åtgärden för att komma till rätta med problemet med de många utförsäkringarna är att slopa den nuvarande bortre gränsen på 2,5 år.
– Men det återstår fortfarande mycket att göra. Man måste även titta på hur arbetsmarkanden och företagshälsovården ser ut i dag, säger han.
– Att förebygga ohälsa gör man inte genom att skärpa reglerna för Försäkringskassan. Det här handlar mycket om vilken typ av samhälle vi vill ha.

De nya reglerna för sjukförsäkringen har kommit att bli en av alliansregeringens mest ifrågasatta reformer. Samtidigt menar Sabina Joyau, politiskt sakkunnig under den moderata socialförsäkringsministern Ulf Kristersson, att de nya reglerna var nödvändiga.
– Det är naturligt att det finns en oro i samband med att en ny lagstiftning träder i kraft. Det har gått några år sedan reformen genomfördes och den samlade bilden är att sjukskrivningsprocessen präglas av ett tydligare regelverk. Det gör det enklare för den som är sjukskriven att veta vad som gäller och kan minska eventuell oro, säger hon.

Hon menar att sjukförsäkringen fungerar bra i dag och att de nya reglerna till största del varit en framgång.
– Men det finns fortfarande mer att göra. Andelen sjukfrånvarande med psykisk ohälsa ökar, kvinnor är väsentligt mer sjukfrånvarande än män och gruppen unga förtidspensionärer är för stor, säger Sabina Joyau.