Tågstrejken avblåst – parterna enades

Strejken inom tågtrafiken är nu över. Sent på onsdagskvällen accepterade båda parter medlarnas bud. Löneökningar för timanställda och en begränsning av andelen deltids- och timanställningar blir resultatet av strejken.

Inrikes
Deltagare i onsdagens demonstration för strejken i Stockholm.
Foto: Daniel Wiklander

Strejken hade pågått i drygt två veckor, och Seko hade varslat om en ytterligare utvidgning till Stockholms pendeltågstrafik som skulle träda i kraft på midsommarafton. Arbetsköparen hotade med lockout. Nu blir det inte så, eftersom parterna kunnat enas. 

En central fråga har hela tiden varit att arbetsköparen Veolia velat omvandla en stor del av de fasta tjänsterna till deltidstjänster eller timanställningar. I det nya avtalet slås fast att deltids- och timanställningar bara får omfatta fem procent vardera av den sammanlagda mängden produktionstimmar hos Veolia.

Centralt för avtalsområdet gäller att grundanställningsformen ska vara fast anställning på heltid. Lönerna för timanställda på hela avtalsområdet höjs från ingångslön till genomsnittlig lön för respektive yrkesgrupp. 

Trots att många pendlare speciellt i Skåne berörts av strejken, har sympatierna från allmänheten varit stora. Många andra LO-förbund har lagt sympativarsel. 

– Utan det omfattande stöd vi fått från andra fackförbund och från allmänhet och resenärer så hade det inte varit möjligt att nå så här långt, säger Sekos förbundsordförande, Janne Rudén, i ett pressmeddelande.

Arbetsköparorganisationen Almega är inte nöjda med avtalet.

– En fortsatt och utvidgad strejk skulle fått oproportionerliga konsekvenser. Därför var vi tvungna att acceptera ett avtal som inte är bra, säger Beata Hammarskiöld, förhandlingschef på Almega i ett pressmeddelande.

SAC Syndikalisterna tog ut sina medlemmar inom det berörda avtalsområdet i strejk samtidigt som Seko. Så här kommenterar generalsekreterare Liv Marend uppgörelsen för Arbetaren:

– Almega blev pressade att gå med på en uppgörelse. Strejken, sympatiåtgärderna och det allmänna stödet gav resultat. Men det är för tidigt att säga hur omfattande. Kommer till exempel de som sagts upp på Öresundstågen att få tillbaka sina jobb? Vi kommer göra en mer omfattande analys i början på veckan.