Bangladesh: Höjda minimilöner dröjer

Närmare 40 procent av kläd­fabrikerna i Dhaka och omkringliggande områden har inte infört det nya lönesystem som beslutades om den 1 december 2013. Det fastslogs i en undersökning genomförd av arbets­köparorganisationen Bangladesh Garments and
Manufacturers Exporters
Association, BGMEA, nyligen.

Utrikes
Många textilarbetare i Bangladesh får inte ut de nya minimilönerna.
Foto: Jankie

De nya minimilönerna för klädindustrin, 5 300 taka per månad (cirka 450 kronor), innebar en 77-procentig höjning i förhållande till den tidigare minimilönen, men är, enligt fackföreningarna i landet, fortfarande inte tillräcklig. 

– Det kommer att ta ytterligare två eller tre månader innan de nya lönestrukturerna är implementerade, sade Shahidulla Azim, vice ordförande i BGMEA, till tidningen Daily Star.

Undersökningen, som genomfördes 10–22 januari, omfattade 596 fabriker i och runt Dhaka och 350 fabriker i Chittagongområdet. Hitintills har bara 5 procent av fabrikerna i Chittagong infört det nya lönesystemet. Enligt Azim är anledningen till det att fabrikerna där är mer sårbara.

– Som saken ligger till nu så har de fabriker som ännu inte tillämpar de nya lönerna lovat arbetarna att systemet ska vara igång inom några månader, säger Azim.

Amirul Haque Amin, ordförande i facket National Garments Workers Federation, NGWF, hävdar att fackföreningen får in klagomål från besvikna och upprörda arbetare varje dag men att få av fallen kunnat lösas genom diskussioner eller förhandlingar med fabriksägarna. Fackets beräkningar skiljer sig också något från uppgifterna i BGMEA:s undersökning.

– Enligt våra preliminära beräkningar tillämpar bara cirka 50 procent av fabrikerna det nya lönesystemet, medan den andra hälften av fabrikerna, av olika anledningar, inte implementerat det än, säger Amin.

Även om situationen inom klädsektorn i Bangladesh varit förhållandevis lugn den senaste månaden har klädarbetare både i Savar och Chittagong protesterat mot att det nya lönesystemet fortfarande inte implementerats. I Savar stängdes nyligen en fabrik tillfälligt, av oro för att protesterna skulle sprida sig, och i Chittagong slogs flera fabriker sönder av upprörda klädarbetare under protester i början av januari.