Debatt

”Kollektivtrafikavgifter ökar ojämlikheten”

”Trots upprepad kritik mot hur avgiftssystemet (inte) fungerar håller Västtrafik krampaktigt fast vid detta system”, skriver veckans debattörer. Bilden är tagen i Göteborg. Foto: Fredrik Sandberg/TT

De grupper som är mest beroende av kollektivtrafiken är också de grupper som drabbas hårdast av avgiftssystemet. Planka Göteborg menar att ett slopat avgiftssystem och en skattefinansierad kollektivtrafik bidrar till en ökad jämlikhet för invånarna.

Vid årsskiftet tänker Västtrafik, kollektivtrafikbolaget i Västra Götalandsregionen, återigen höja sina biljettpriser. Höjningen kommer att innebära begränsad rörelsefrihet för de grupper som är mest beroende av kollektivtrafiken. Det kommer främst att drabba låginkomsttagare som inte har råd att transportera sig med bil och därför förlitar sig på kollektivtrafiken. Det kommer även att drabba de som bor i Göteborgs förorter, till exempel Angered, Bergsjön och Länsmansgården, som är mer beroende av kollektivtrafiken än de boende i centrum. 

Statistik visar även att det främst är kvinnor som reser kollektivt (SCB:s Tidsanvändningsundersökning 2010). Biljettkostnaden begränsar därför särskilt rörelseutrymmet för låginkomsttagare, de som bor i förorterna samt kvinnor. 

Trots upprepad kritik mot hur avgiftssystemet (inte) fungerar håller Västtrafik krampaktigt fast vid detta system. Ett exempel är sms-biljetter, som bland annat kräver att resenären registrerar sig via Västtrafiks hemsida, vilket inte är möjligt om du inte är skriven i Sverige eller om du har någon betalningsanmärkning. Detta redan krångliga system är ännu svårare att förstå för de grupper som inte har svenska som modersmål då all information på Västtrafiks hemsida endast finns tillgänglig på svenska och engelska.

I dag finansieras kollektivtrafiken i Göteborg ungefär till hälften av skattemedel och till hälften av biljettintäkter. Om vi i stället skulle betala för kollektivtrafiken med gemensamma skattemedel så får varje medborgare, oavsett faktorer så som kön, klass och etnisk bakgrund, samma förutsättningar att röra sig fritt i staden. Själva begreppet kollektivtrafik, som består av orden kollektiv och trafik, vittnar om ordets ursprungliga betydelse, det vill säga ett transportmedel som ägs och nyttjas gemensamt av medborgarna. 

  Det är märkligt hur mycket pengar Göteborgs politiker satsar på stadens varumärke, genom att bland annat anlita en kommunikationsbyrå för flera miljoner kronor. Om det är så viktigt för dessa politiker att satsa på stadens varumärke, varför inte börja i rätt ände genom att införa en avgiftsfri kollektivtrafik som minskar segregationen och öppnar upp staden? Det borde vara en rättighet att kunna röra sig fritt, oavsett vilket kön man har, vilken etnisk bakgrund man kommer ifrån eller vart i staden man bor. En gemensamt finansierad kollektivtrafik ökar möjligheterna för ett mer jämlikt Göteborg!

 

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984