Inrikes

Statligt verk vill avreglera

Boverket menar att samhället förlorar omkring tio miljarder kronor på hyresregleringen, om de personer som bor i hyresrätter inte betalar det faktiska värdet av dem. På bilden Rosengård i Malmö. Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Marknadsanpassa hyrorna och lös bostadsbristen. Det menar åtminstone statliga Boverket, som i en egen rapport bland annat skriver att dagens hyresreglering bidrar till att hålla nere bostadsbyggandet. Men verkets slutsatser får stark kritik.

Rapportern som Boverket låtit ta fram och som presenterades förra veckan ifrågasätter starkt dagens så kallade bruksvärdessystem. Boverket menar också att hyresregleringen bidrar till en välfärdsförlust för samhället på omkring tio miljarder kronor om de personer som bor i hyresrätt inte betalar det faktiska värdet av dem. Analyschefen på Boverket, Bo Söderberg, menar också att 90 procent av bostadsbristen i Sverige skulle försvinna om högre hyror tilläts. Något som har fått ­Hyresgästföreningen att ilskna till.

– Det är en undermålig rapport som endast är djupt teoretiskt. Alla länder runt om i hela världen som har systemet med marknadshyror tvingas också till en subventionerad hyressektor, så kallad social housing, som också kostar enorma summor för samhället varje år, säger ­Barbro Engman, ordförande för Hyresgästföreningen, till Arbetaren.

Boverket varnar även i sin rapport för så kallade inlåsningseffekter. Det om människor stannar i sina hyreslägenheter, där bruksvärdeshyran är lägre än marknadspriset, trots att de egentligen skulle kunna flytta till något mindre och därigenom släppa in exempelvis en barnfamilj på bostadsmarknaden.

– Om det nu vore så skulle ju Boverket i rättvisans namn hävda att alla änkor som väljer att bo kvar i sina villor på sju rum och kök ska tvingas att flytta. För det är ju enligt deras beräkningar också en samhällsförlust i sådana fall, säger Barbro Engman.

Rickard Engström är doktorand i bygg- och fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han håller inte med Hyresgästföreningen om att Boverkets slutsatser skulle bidra till segregering av framför allt Sveriges storstadsområden.

– Jag ser gärna fler hyresrätter, men tyvärr lever Hyresgästföreningen inte i verkligheten, säger han. 

– Titta på vilka som bor i hyresrätter i till exempel Stockholms innerstad i dag. Det är människor som har råd att köpa svarta hyreskontrakt eller som har väldigt goda kontakter. Att det är så beror till stor del på dagens hyresreglering. De enda som gynnas av den är den svarta bostadsmarknaden.

I stället föreslår Rickard Engström ett system med en central hyresförmedling. Han säger också till Arbetaren att en idé kunde vara kvotering för exklusiva hyreslägenheter i innerstäderna.

– Dagens bostadspolitik har fått en motsatt effekt än vad som från början avsågs, säger han.

Barbro Engman på Hyresgästföreningen håller inte med och menar att frågan politiserats av Boverket.

– Att ingen regering hittills avskaffat bruksvärdessystemet beror på att det fungerar. Hittills är det bara Centerpartiet som verkat ha nappat på Boverkets rapport om in­förande av marknadshyror.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Kriminella möter blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga