Ännu osäkrare jobb för unga

Facken rasar mot regeringens nya utredning om de så kallade utbildningsanställningarna. Förslaget skulle innebära att arbetsköpare kan avskeda unga efter 18 månader utan att uppge någon anledning.

Inrikes
”Vi i facket måste ta fajten för de unga. Vad som annars riskerar att hända är att de lär sig att arbetsmarknaden är ett ställe där man enbart ska underordna sig”, säger SAC:s generalsekreterare Liv Marend.
Foto: Ola Torkelsson / SCANPIX

I en statlig utredning föreslås en ny anställningsform för unga personer under 23 år. Ett av förslagen som regeringen väntas ta ställning till innebär att arbetsköparen och den unga arbetaren gemensamt ska komma överens om villkoren för anställningen utan inblandning från facket.

– Det här är riktigt dåligt. Kasta utredningen i papperskorgen, kommenterar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Arbetsköparen ska, enligt utredningens förslag, även få ett stats­finansierat bidrag på 30  000 kronor per år och anställd. Därtill behöver arbetsköparen inte ange någon särskild orsak för att avbryta anställningen under de första 18 månaderna. Först därefter övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

– Det förutsätter ju att 18–19-åringar skulle vara jämbördiga med arbetsgivaren när det är dags att förhandla om villkoren, vilket är helt befängt. Arbetsgivare ska alltså erbjudas bidrag för dåliga villkor, säger Torbjörn Johansson.

Han menar också att innehållet i utredningen på många sätt är onödigt eftersom flera av förslagen redan finns i många av de lärlingsavtal som rör unga.

– Det riskerar bara att röra till det och slå sönder de avtal som finns. Jag ser extremt negativt på det här, säger Torbjörn Johansson och får medhåll från Sofie Rehnström som är jurist på LO. Hon har suttit med i referensgruppen för regeringens utredning.

– Jag är rädd att det här kan slå sönder ett redan fungerande system, och det vore ohyggligt olyckligt, säger hon

SAC:s generalsekreterare Liv Marend menar att utredningsförslaget om de så kallade utbildningsanställningarna bara är en del i ett system som till stor del redan existerar på den svenska arbetsmarknaden. Ett system där 
unga, enligt henne, är särskilt utsatta.

– Vi vet ju redan sedan tidigare att många oseriösa arbetsköpare utnyttjar de åtgärder som redan finns och hela tiden plockar in nya unga, säger hon.

Enligt Liv Marend måste ungdomars situation både på och utanför arbetsmarknaden diskuteras mer, och deras krav måste tas på största allvar.

– Vi i facket måste ta fajten för de unga. Vad som annars riskerar att hända är att de lär sig att arbetsmarknaden är ett ställe där man enbart ska underordna sig.

Även fackförbundet TCO är negativt till utredningen och kallar den för ett avsteg från den svenska modellen i ett pressmeddelande.

När förslagen i utredningen kan komma att träda i kraft är ännu oklart. Arbetaren har inte lyckats nå arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, M, för en kommentar. Men till nyhetsbyrån TT säger Engström att förslagen först måste analyseras noggrant innan regeringen tar ställning.