Vi är ett ord som ser oss

Verktygslådan
Rörelsestudie från Lean-kartläggning.

det finns etthundrasextioåtta timmar per vecka

det finns tjugofyra timmar per dygn

det finns sextio minuter per timme

det finns sextio sekunder per minut

det finns manualer och modeller

med flöden och cykler 

och kretslopp av tecken och bilder

inuti modellerna finns andra modeller

någonstans därinne finns

högerhänder vänsterhänder axlar
 

det finns planskisser och dagar

med trappor och dörrar 

och beräkningar som stupar in i kroppar

längs mycket exakta kurvor

någon passerar ett rum eller ett trapphus

det blir förmiddag eller eftermiddag

och modellen ritas om

med grafitgråa streck i nya flöden

i samma vita ljus och torra luft

med samma ansikten speglade

i fönsterglas metaller
 

inuti modellen finns en annan modell

och i den andra en tredje

någonstans inuti den

slår en städare på lysknappen

tar halvtrappan ner till städförrådet

lyfter hinken, placerar den under kranen

vrider på vattnet

 * 

säg det igen

säg att det

inuti händerna

finns andra händer

vilande slutna

att någonstans därinne

finns outförda

ännu halvt genomskinliga 

handlingar

som kan lyftas fram genom luften 

och påbörja arbetet härifrån

säg att vi är en plats 

lika möjlig och omöjlig 

i kroppen

som upprepningarna 

tröttheten  och tvånget

säg att vi är en blick 

som öppnar och sluter sig 

kring ett gömställe

ett rum

bland rörelsestudier och observationer

i prestationsmiljöer och poängsättningar

i realtidsuppföljningar och kontroller

i en sorts glömska som upprepas

ritas suddas ut

i en fjärde modell

i en femte modell

i en sjätte modell

där en montör går till sitt bås

tar en skruvdragare från väggen

böjer sig fram

sätter linan i rörelse

*

finns det ord

som inte ökar hastigheten

hos processerna

som växer sig ned i oss

i sin tunga 

oöverskådliga 

rörelse

Levererar du resultat med stor glädje?

Hälsar du alltid kunden med glädje?

om vi säger att lean production

undersöker gränsen 

för den mänskliga förmågan

kan man ju undra

vad vi egentligen ska göra

med det här språket
 

men säg det igen

säg att vi är

där vi alltid har varit

på en plats lika möjlig

och omöjlig i språket

som ett kundmöte utan

motstycke

säg att vi är en plats

ett ord som ser oss

*

i den sjätte modellen

finns en sjunde modell

och i den sjunde en åttonde

någonstans därinne 

står en peppcoach och säger

att vi måste tänka positivt

och peppcoachen säger

att det där är ett personligt ansvar

och vi måste tänka positivt

för trettio procent 

av Sveriges befolkning 

är rädda för förändring

och peppcoachen citerar 

Gandhi och Martin Luther King

och Andy Warhol och Winston Churchill

och säger att femton procent 

av Sveriges befolkning är ängsliga

och femton procent 

av Sveriges befolkning är skräckslagna 

inför problem som bara 

är väl förpackade möjligheter

och peppcoachen säger 

att motstånd är en psykologisk 

försvarsmekanism 

och han säger att det är ett helt nytt tänk 

på arbetsmarknaden numera

så om vi inte gillar de här förändringarna

med lönesänkningen och underbemanningen

kan vi alltid söka oss vidare

 

(Utdrag ur ett längre diktprojekt med samma namn.)

 

Emil Boss jobbar sedan tio år tillbaka i en butikskassa i Stockholm och är författare till arbetsplatsskildringen Vad avlägsna vi ser ut man kan knappt tro att det är vi. (2011).