Debatt

Mer pengar tillförs hemtjänsten i år

”Hemtjänsten är ett av äldreomsorgens viktigaste områden att utveckla och förbättra”, skriver Joakim Larsson, M, äldreborgarråd i Stockholm. Foto: Lasse Skog / SCANPIX

”De nya schablontiderna från Äldreförvaltningen har gjort det lättare för både kommunen och företagaren att vara sparsamma”, skrev Ildiko Kaufmann i förra veckans Arbetaren apropå Stockholms stads hemtjänstspolitik. ”Det finns tyvärr tendenser som visar att schablontiderna inte används på det sätt som de huvudsakligen var tänkta att nyttjas och vi utreder därför om schablontiderna används som riktmärke eller som gräns”, svarar äldreborgarrådet Joakim Larsson, M.

Hemtjänsten är ett av äldreomsorgens viktigaste områden att utveckla och förbättra. Vi har redan i dag en väl fungerande hemtjänst i Stockholm och en mångfald av utförare och medarbetare som varje dag stöttar och ger de äldre vård och omsorg i sina hem. Det finns dock utmaningar som vi arbetar med för att hemtjänsten ska bli ännu bättre både för medarbetarna och för de äldre. 

Den 30 november 2009 fattades beslut i Stockholms stads kommunfullmäktige om att införa ett gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Alla insatser i äldreomsorgen ska vara individuellt bedömda. Stadens schablontider är endast ett riktmärke för hur lång tid olika insatser kan ta, och ska ses som ett stöd för biståndshandläggarna. 

Syftet med schablontiderna är att staden ska ha en gemensam syn på vilken tid som normalt åtgår för att utföra service och personlig omvårdnad. Utifrån den äldres behov ska en individuell bedömning av tidsåtgången alltid göras där det kan ske avsteg såväl med minskning eller en ökning av tiden jämfört med schablontiden. Om en dusch eller ett toalettbesök tar längre tid än vad schablonen anger ska det utan tvekan få göra det.  Det finns tyvärr tendenser som visar att schablontiderna inte används på det sätt som de huvudsakligen var tänkta att nyttjas och det blir, såsom Ildiko Kaufmann beskriver det, en gräns för hur lång tid en aktivitet får ta 

i stället för ett riktmärke. Individens behov tas då mindre hänsyn till, vilket inte är acceptabelt. Vi utreder därför nu om schablontiderna används som riktmärke eller som gräns. 

Flera olika insatser görs just nu för att förbättra medarbetarnas villkor inom hemtjänsten. Under detta år höjs ersättningen till hemtjänsten med 140 miljoner kronor. En högre ersättning bidrar till att medarbetarna får en lugnare tillvaro hos den äldre och därmed en bättre arbetsmiljö. Det ska även införas ett nytt ersättningssystem för hemtjänsten så att ersättningen utgår efter tid i stället för som i dag i nivåer. I det nya systemet får medarbetarna även ersättning för gångtid och tid som går till dokumentation och administration. 

Som demenssjuk är det särskilt viktigt att man får kontinuitet i vården och omsorgen och att det inte är hastigt genomtvingad hjälp man får av hemtjänsten. Under detta år satsar vi 10 miljoner kronor på att utveckla särskilda demensteam i hemtjänsten som ska ha specialistkunskaper och som kan ge god och trygg omsorg för de demenssjuka som bor kvar hemma. 

Vi ser att allt fler äldre väljer att bo kvar hemma långt upp i åldrarna, detta ställer nya krav på samhället i form av att kunna leverera högkvalitativ och avancerad vård i hemmet. Hemtjänsten måste ha resurser för att kunna ta sig an nya utmaningar. Vi har tillfört extra pengar till hemtjänsten under detta år för att förbättra omsorgen för de äldre och medarbetarnas villkor. 

Joakim Larsson, äldreborgarråd i Stockholms stad

 
Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Kriminella möter blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga