Inrikes

Björkbacken anmäls till Skolinspektionen

Den ideella föreningen Agera anmäler Statens institutionsstyrelse till Skolinspektionen. Anledningen är att eleverna på ungdomshemmet Björkbacken i Göteborg riskerar att inte få slutbetyg på grund av en facklig konflikt mellan ledningen och lärarna.

Den fackliga konflikten mellan de syndikalistiska lärarna och ledningen på ungdomshemmet Björkbacken har nu pågått i över fem veckor. Under tre veckor har eleverna stått utan reguljär undervisning. På sin hemsida skriver Björkbackens huvudman, Statens institutionsstyrelses, SiS, att om strejken blir långvarig kan eleverna bli utan slutbetyg och omdömen, något som äventyrar de redan utsatta ungdomarnas fortsatta utbildningsmöjligheter. Situationen har upprört medlemmarna i föreningen Agera, som nu anmäler skolledningen till Skolinspektionen.
– Jag tycker det här är fruktansvärt. Många av de som går i SiS-skola har redan missat mycket av sin skolgång. Den attityd som SiS visar mot eleverna gjorde att vi kände att nu måste Skolinspektionen in, säger Anna Slånstam, ordförande för Agera.

Den ideella föreningen Agera består av före detta tvångsomhändertagna ungdomar och Anna Slånstam säger att hon känner igen ledningens attityd från sina egna erfarenheter. Hon säger att det saknas fokus på barnens situation och att ledningen låter de vuxnas problem gå ut över ungdomarnas möjlighet till en framtid.
– Det har inte varit väldigt mycket möten eller medling mellan parterna. Vi hoppas att anmälan leder till att institutionen märker att folk utifrån har sett den dåliga attityden gentemot eleverna och försöker hitta en lösning.

Birgitta Strandin, verksamhetsansvarig på Björkbackens ungdomshem skrattar när hon får höra om anmälan. För henne kommer den som en nyhet och hon tar Ageras kritik med ro.
– Det är väl allvarligt att vi blivit anmälda, men i sak är ju att det är helt korrekt. Det är ju en konflikt och det går ut över barnen eftersom lärarna strejkar.

Hon säger att situationen är allvarlig också eftersom socialtjänsten betalar utbildningen och att denna inte utförs. Men hon delar inte Ageras ståndpunkt att ansvaret vilar på henne utan anser att det snarare vilar på de strejkande.
– De är ansvariga här som lärare för att bedriva skolundervisning för skolpliktiga flickor. Sedan har jag ett ytterst ansvar att se till att de får skolundervisning och vi gör så gott vi kan här, säger Birgitta Strandin.

I Ageras anmälan uppmanas skolan att snarast uppta arbete med att försöka hitta en kompromiss. En kompromisslösning har presenterats av personalen, men avfärdats. Istället säger Birgitta Strandin att lärarna är välkomna att avbryta sin strejk när de vill och komma tillbaka till sina jobb.
– Jag bedömde att det inte var tillräckligt bra och kom fram till att vi jobbar vidare på arbetsgivarens förslag. Vi är inte kompromissvilliga när det gäller det förslaget, säger hon.

Anledningen till strejken är att Björkbackens ledning vill införa sommarverksamhet utan att öka personalstyrkan. Undervisningstiden ska öka från 19 till 23 timmar i veckan samtidigt som antalet skoldagar ska öka från 178 till 219 per år. De flesta av eleverna kommer från socialt utsatt hemmiljö och har ofta även olika sociala funktionshinder, till exempel ADHD och självskadebeteende. För att eleverna ska klara av skolgången är undervisningen helt individuell, något som kräver extra tid för planering. Enligt lärarna innebär den nya arbetstidsförläggningen att planeringstiden minskas dramatiskt, vilket kommer att drabba ungdomarna hårt.
– Vi ser en verksamhet vi bryr oss om slås sönder och samman. Om förändringen går igenom är den nuvarande elevkullen den sista som har de förutsättningar som krävs för att lyckas, säger Örjan, en av de fem strejkande lärarna som bara vill figurera med förnamn.

Han säger att alla lärarna är personligt engagerade i arbetet med ungdomarna och att den uteblivna undervisningen känns som ett misslyckande. Beslutet att gå ut i strejk var svårt att ta, men enligt Örjan är konsekvensen av de planerade förändringarna ödesdigra både för kvaliteten på elevernas undervisning och för personalens hälsa och arbetsmiljö.
– Vi känner ju att vi sviker eleverna, men det misslyckandet jag känner nu är något jag kommer känna varje dag och varje termin i framtiden om det här förslaget går igenom.

Fakta: Aktörerna

• Agera är en ideell förening för personer som själva har varit tvångsomhändertagna inom samhällsvården. Syftet är att skapa en gemenskap för barn, unga och före detta omhändertagna och därigenom stötta varandra. Men också att agera för att förbättra situationen för de berörda genom att informera och bilda opinion.

• Statens Institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som ansvarar för tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.

• Björkbackens ungdomshem drivs av SiS, har 20 platser och ligger i Bergsjön, Göteborg. Inskrivningsåldern är 12–17 år och eleverna placeras enligt Lagen om vård av unga eller Socialtjänstlagen.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan