Inrikes

Ny skuldlag får kritik

Imorgon röstar riksdagen om förändringar i skuldsaneringslagen. Enligt oppositionen är regeringens förslag verkningslöst.

Imorgon onsdag tar riksdagen beslut om en ny skuldsaneringslag. Regeringens liggande förslag syftar till att göra det lättare att få skuldsanering. Bland annat föreslår regeringen att det i lagtexten inte ska regleras hur lång tid den skuldsatta måste ha varit i skuld för att erbjudas skuldsanering. Men också att företagare ska ha rätt att fortsätta sin verksamhet trots skuldsatthet.

– Det som har varit ett problem för många, speciellt om man är en mindre företagare, är att man måste gå i borgen för de skulder som uppkommit i näringsverksamhet. Men det ska också förbättra andras möjligheter komma tillbaka efter en skuld, säger Anti Avsan (M), ledamot i civilutskottet.

Men kritik riktas från oppositionen, som också lagt en motion med ändringar till det liggande förslaget.

– Vi stöder ambitionen att göra det lättare att få skuldsanering, men i nuläget riskerar lagen bli verkningslös. Vi stöder även förslaget gällande skuldsatta företagare, men det är en otroligt liten grupp, säger motionsförfattaren Hannah Bergstedt (S).

Att lämna bedömningstiden för kvalificerad insolvens oreglerad innebär i praktiken att färre blir erbjudna skuldsanering. Detta efter att det i en prejudicerande dom i Högsta Domstolen förra året slogs fast att skuldsanering ska erbjudas endast om skulden inte kan betalas inom 15 år.

Enligt oppositionen bör lagtexten innehålla möjligheten att få skuldsanering om skulden inte bedöms kunna betalas av inom fem till tio år. Motionen innebär också ett förslag om att Kronofogdemyndighetens avbetalningsplaner ska förkortas från dagens fem till tre år.

Men eftersom skulder regleras genom löneutmätning innebär en kortare utmätningsperiod att mindre pengar betalas in. Detta oroar Anti Avsan.

– Faran är att betalningsmoralen i samhället sjunker och då är det många som kan råka illa ut, både direkt och indirekt. Är det för lätt att undgå betalningsansvar för sina skulder ökar också risken för kreditgivarna. Det kan då även bli svårare att låna för personer med osäkra förhållanden.

Fakta: Skuldsättning

• Skuldsanering kan du bli erbjuden om du inte bedöms kunna betala dina skulder inom 15 år. Beviljas skuldsanering ska återbetalning ske genom löneutmätning under fem år. Det som återstår av skulden efter dessa fem år förfaller. Om oppositionens motion till skuldsaneringslagen antas reduceras denna period till mellan fem och tio år och återbetalningsperioden kan reduceras till tre år.

• Löneutmätning är det vanligaste sättet för kronofogden att reglera en skuld. Lönen reduceras då till existensminimum och den resterande delen går direkt till kronofogden.

• Existensminimum är det som av kronofogden beräknas vara minsta möjliga summa som du kan klara dig på. Kronofogden baserar denna bedömning på din inkomst. Som inkomst räknas exempelvis lön, sjuk- och föräldrapenning, pension, a-kassa, barnbidrag och socialbidrag.

Källa: Kronofogdemyndigheten

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga