Höjda minimilönen inte tillräcklig

Efter många månaders oro inom den bangladeshiska klädsektorn föreslogs förra veckan en höjning av arbetarnas
minimilöner. Höjningen motsvarar dock inte de krav landets klädfack ställt och frågan är om den är tillräcklig.

Förra veckan lämnade styrelsen för löner inom den bengaliska klädindustrin över sitt förslag rörande höjd minimilön till landets regering. Styrelsen, med representanter för både arbetsköpar- och arbetarsidan, har arbetat med förslaget sedan i vintras och föreslår en höjning av minimilönen från drygt 1 600 taka i månaden, cirka 175 kronor, till 3 000 taka, cirka 320 kronor.

Arbetsköparsidans argument tycks dock ha vunnit störst gehör – klädfacken i landet vill dock gå längre och har i olika kampanjer krävt en höjning till cirka 520 kronor. En summa de anser är ett absolut minimum för klädarbetare att klara sig på.

Styrelsens förslag till höjning kom efter många månaders oro inom klädindustrin. I stort sett hela våren och försommaren har präglats av våldsamma protester mot sektorns låga löner och usla arbetsvillkor. Bara under juni månad strejkade tiotusentals arbetare och många av landets kläd-fabriker har periodvis tvingats stänga på grund av oroligheterna. Som en reaktion på den föreslagna lönestrukturen ordnade klädfacken en protestaktion i centrala Dhaka i slutet av förra veckan.

Towhidur Rahman, koordinatör för Garment Workers Unity Forum, en relativt stridbar organisation för klädarbetare, hävdade att 3 000 taka inte är tillräckligt och uppmanade regeringen att ompröva förslaget. Mushrefa Mishu, ordförande i Garment Workers Unity Forum, förklarade att organisationen klart motsätter sig förslaget.

– Vi kommer att anordna demonstrationer i början av augusti i protest mot det, sade hon vid mötet.

Mushrefa Mishu uteslöt inte heller nya strejker i klädfabrikerna. Hon framhöll dessutom att förslaget på att låta höjningen träda i kraft först i november är en ”inhuman” behandling av landets klädarbetare.

På fredagsmorgonen kom också det spontana svaret på förslaget från tusentals klädarbetare som gick ut på gatorna i protester. I det fashionabla Dhakaområdet Gulshan, i Banani, Mohakali och Karwar Bazar slogs bilar, bussar och motorcyklar sönder i protest mot vad arbetarna anser vara för låg minimilön.

Även byggnader längs gatorna vandaliserades. Extrainsatt polis och medlemmar ur specialstyrkan Rapid Action Batallion, RAB, kallades till området för att stävja fortsatta oroligheter. Regeringens försök, att genom en ny lönesättning få slut på oroligheterna i den för landet så viktiga industrin, tycks alltså redan innan den tagits i bruk ha misslyckats.

Den så kallade RMG-industrin i Bangladesh – alltså industrin för färdigsydda kläder, eller ”ready made garments” – sysselsätter ungefär 3,2 miljoner arbetare och utgör den i särklass största källan för exportinkomster i landet.