Utrikes

Bolivia ger klimatförhandlingarna nytt hopp

På Bolivias alternativa klimatmöte, som anordnades 19–22 april, lades förslag där behovet av en världsomfattande folkomröstning om klimatförändringarna betonades. En reformering av FN så att alla medlemsstater måste följa de beslut som fattas av en internationell domstol för klimaträttvisa föreslogs också.

Efter tre dagars hårda debatter, diskussioner och kulturevenemang avslutades den alternativa klimatkonferensen, World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth, i Cochabamba, Bolivia, på torsdagen förra veckan.
Evo Morales, Bolivias president och initiativtagare till mötet, lyckades samla mer än 30000 aktivister, regeringsföreträdare, intellektuella och representanter för ursprungsbefolkningar från hela världen. Det för att i kölvattnet av FN:s misslyckande i Köpenhamn komma vidare i klimatförhandlingarna.
– Det inger hopp för man knyter an till folket, något man inte åstadkom i Köpenhamn. Konferensen har varit viktig för att den har ökat beröringsytorna mellan de regeringar och icke-statliga organisationer som verkligen vill arbeta för klimaträttvisa. Dessa länders och organisationers kraft i kommande klimatförhandlingar har nu stärkts och det behövs om man vill ge röst åt världens fattiga som drabbas värst av klimatförändringarna, säger Ellie Cijvat från Miljöförbundet Jordens Vänner.
Konferensen föregicks av intensiva förberedelser i olika arbetsgrupper, där regeringsföreträdare och det civila samhället arbetade fram olika förslag. Enligt frilansjournalisten Claudia Lopes Pardo från Ecuador, som var på plats i Cochabamba, var den fråga som fick störst genomslagskraft i det slutgiltiga konferensdokumentet den som fokuserade på de underliggande strukturella orsakerna till klimatförändringarna.

Frågan om på vilket sätt de ökade växthusgaserna är en produkt av det kapitalistiska systemet, som baseras på ett överuttag av våra naturresurser, kom att bli tongivande. Även att ansvaret för klimatförändringen måste delas av de rika industriländerna framhävdes. Något som enligt Ellie Civjat är avgörande faktorer om vi ska kunna arbeta för klimaträttvisa.
– Det ekonomiska systemet med spekulation och hypervinstdrivna företag nyttjar våra naturresurser på ett ohållbart sätt. Det kan inte vara företagens överlevnad som ska stå i fokus, utan jordens. Därför är det också viktigt att fokusera på socialt anpassade lösningar på klimatproblemen, inte marknadsanpassade, säger hon.
Enligt Claudia Lopes Pardo avlutades mötet med starka förväntningar på att få gehör för de framtagna förslagen under FN:s kommande klimatkonferens i Mexiko i december.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Världen har ögonen på svenskars stöd för PKKs syriska grenar i Rojava. Men hur mycket vet du om PKK, PYD och YPG? Prenumerera på vårt nyhetsbrev nu så får du ett samlat paket av Rojava-rapportering och upplåsta reportage direkt i brevlådan.

Klicka här för att stänga