Inrikes

Nya krav för medlemskap i LS

Ett uttalat förbud mot strejkbryteri och angiveri för LS-medlemmar och en miljonsatsning på agitation. Det var några av tisdagens beslut på SAC:s kongress i Holsbybrunn. Kongressen beviljade även ansvarsfrihet för CK, AU och funktionärer.

En del av måndagens diskussioner på SAC:s kongress i Holsbybrunn kom att kretsa kring frågan om vad som krävs för att få vara medlem i ett LS. Centralkommittén hade föreslagit att kongressen skulle anta ett uttalande om att medlemskap i LS inte är förenligt med att någon har ”arbetsköparansvar”, ”begår strejk- eller blockadbryteri” eller ”anger sina arbetskamrater till arbetsköparna och dess företrädare”. Peter Nilsson från Norrköpings LS menade att frågan inte hörde hemma på kongressen.
– Det är varje enskilt LS som på lokal nivå ska avgöra vem som får vara medlem, jag förstår inte varför vi alls ska fatta beslut om det här, sade Peter Nilsson.
En annan invändning kom från Birgitta Hyttinen i Stockholms LS, som menade att formuleringen om att ange arbetskamrater var alldeles för otydlig.
– Vår kamrat Björn Söderberg skulle med den här formuleringen ha blivit utesluten – han angav ju en kollega till LO, som är att betrakta som arbetsköparnas fackförbund, menade Birgitta Hyttinen.
Några talare, bland annat Erik Bonk från Solna LS, påpekade att motionen inte kräver någon stadgeändring utan att det bara handlar om en viljeyttring från kongressen.
– Jag ser inget problem i att att uttala vilka grundregler som gäller för medlemskap i LS, menade Bonk.
Även Liv Marend från CK:s arbetsutskott uppmanade till bifall och menade att det vore olyckligt för SAC som organisation om det inte fanns ett uttalat förbud mot till exempel strejkbryteri bland medlemmarna. Efter omröstning på tisdagsmorgonen bifölls motionen med siffrorna 18 för och 12 emot.
I samband med detta antogs också ett förslag från CK på en treårig satsning på agitation och medlemsvärvning. Kongressen sade ja till att lägga upp till en miljon kronor per, år under en treårsperiod, på material, utbildning och en samordnartjänst. I diskussionen frågade vissa ombud om organisationen verkligen har råd med detta. Representanter från arbetsutskottet framhöll att pengarna finns, och att frågan handlar om hur dessa ska fördelas. Även mot detta kom invändningar.
– Vi är tveksamma till den här satsningen och anser att pengarna snarare kunde investeras i att till exempel utveckla den juridiska kompetensen hos de fackliga organisatörerna, menade Peter Nilsson från Norrköpings LS.
Andra menade i stället att det var hög tid för en satsning av det här slaget, där Peter Forsberg från Tyresö LS betonade vikten av att kunna presentera aktuellt och bra material för nya medlemmar och intresserade. Jenny Nilsson från Malmö LS tyckte att det var viktigt att tänka på vad SAC kan få ut av de investerade pengarna.
– Det handlar om att vinna eller försvinna, och vi vill vinna, sade Jenny Nilsson.
– Jag tycker inte alls om att jämföra oss med företag, men det säger något att Coca-Cola lägger hälften av sina intäkter på marknadsföring, fortsatte hon.

Andra motioner som röstades igenom på måndagen och tisdagen gällde bland annat förtydligande av syndikatens roll i organisationen, utveckling av medlemsregister och avgiftshantering inom olika LS samt en stadgeändring om hur Lagen om anställningsskydd ska hanteras när det gäller förtroendevalda. Vidare fördes på tisdagsmorgonen en kortare diskussion om dechargefrågor. Kongressen beviljade därefter – med siffrorna 26 för och 3 emot – ansvarsfrihet för arbetsutskottet, centralkommittén och funktionärer.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984