Analys

Svagt genusperspektiv i grundlagsförslaget

Kvinnor betraktas som medborgare i förslaget till ny grundlag som lämnades till regeringen strax innan jul. Men det är den enda förändringen som rör jämställdhet som har gjorts efter kritiken om bristande genusperspektiv.

Arbetaren har återkommande rapporterat om jämställdhets- och genusperspektiv i grundlagen och i direktivet till utredningen. Vänsterpartiet har som enda parti i två motioner uppmärksammat grundlagens fåordighet på området. När utredningen presenterades för pressen sade Mats Einarsson, v, att detta är den mest moderna grundlagen och han sade sig vara nöjd med att ett könsmaktperspektiv nu har införts.

I förslaget till en ny regeringsform omskrivs medborgaren nu som både han och hon – konsekvent i den ordningen. Det är en symbolisk markering och kanske snarare ett minimum för en stat som kallar sig jämställd än ett uttryck för ett könsmaktperspektiv.

Inte på någon annan punkt har man tagit hänsyn till statsvetaren Lenita Freidenvalls genomgång Regeringsformen ur ett könsperspektiv (2007). Freidenvalls slutsats var att grundlagen återspeglar en syn på jämställdhet från 1970-talet. Och så kan det nu förbli i kanske 35 år till, för senast grundlagen utreddes var i början av 1970-talet.

Det finns flera områden där ett jämställdhets- och könsmaktperspektiv är relevant, enligt Freidenvalls, som personval, domarutnämningar och diskrimineringsskyddet. Betänkandet innehåller ingen pro-aktiv formulering för främjande av jämställdhet. Området kroppslig integritet hade kunnat innehålla en paragraf om frihet från könsbaserat våld.

Däremot har skyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning stärkts. Från att ha nämnts enbart i portalparagrafen finns det numera också i den rättsligt bindande paragraf 15. Diskriminering på grund av funktionshinder eller ålder har inte fått samma status, vilket ter sig märkligt med tanke på den nya diskrimineringslagstiftningen.

Förstärkningen av skyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning skulle innebära att äktenskapslagstiftningen särbehandlar homosexuella eftersom personer med samma kön endast får ingå partnerskap.

Utredningen menar dock att särbehandlingen inte är kraftig nog för att vara diskriminerande. Återstår att se vad riksdagen tycker i den motion om ny äktenskapslag som väntas.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga