Utrikes

Miljögrupper räddar miljön tillsammans med staten

Det finns många exempel i Rumänien på hur miljöorganisationer samverkat med myndigheter för att åstadkomma förändring – vilket faktiskt gett vissa konkreta resultat.

I januari 2008 deltog 29 utomparlamentariska miljögrupper i en workshop med miljödepartementet där en rad åtgärder kom upp på bordet som departementet skulle genomföra under året för att säkra den ekologiska balansen i Rumänien.

Som en följd av detta beslöt Departementet att fortsätta kampanjen att samla in elektriskt och elektroniskt skrot från befolkningen och anta en lag för att tvinga fram användandet av miljövänliga påsar i stället för plastpåsar.

Departementet och några utomparlamentariska grupper arbetar också tillsammans med olika projekt. ”Donau Översvämningsrisk”, ”Svarta Havet-dagen” och en kampanj för att bilda naturskyddsområden är olika projekt för att höja medvetenheten bland befolkningen om vikten av en ren och stabil miljö.

De två organisationerna Greenpeace och Alburnus Maior bekämpar gruvprojektet i Rosia Montana i hjärtat av västra Karpaterna. 2008 ingrep de offentligt i den rättegång som Rosia Montana Gold Corporation inlett mot miljödepartementet då departementet hade avbrutit gruvprojektets tillståndsprocess. Sjutton andra utomparlamentariska grupper följde efter och uttalade sitt stöd för att stoppa gruvprojektet.

Ett liknande exempel är när miljödepartementet tog initiativ till ett lagförslag avsett att komplettera gruvlagen med ett uttryckligt förbud mot att använda cyanid i gruvbrytningen. Departementets initiativ har stötts genom olika aktioner organiserade av utomparlamentariska miljögrupper. Ännu har dock inte lagen gått igenom i parlamentet.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984