Debatt

Bygg på Bromma flygplats!

Att förlänga Stockholms avtal med Bromma flygplats i 30 år minskar miljörättvisan. Det är tomt prat att Arlanda flygplats ligger för långt bort från centrum. Vänsterpartiets oppositionsborgarråd Ann-Margareth Livh vill i stället göra Bromma flygplats till en bilfri och klimatneutral stadsdel.

Den borgerliga majoriteten i Stockholm har precis förlängt stadens avtal med Bromma flygplats i trettio år. Det är en svindlande lång tid under vilken klimatförändringarna kommer att göra sig alltmer kännbara. Samtidigt har de också bestämt sig för att bygga bostäder på Årstafältet, ett av Söder om Söders viktigaste rekreations- och grönområden.
Miljörättvisa är ett begrepp som handlar om vem som drabbas av miljöförstöring och vem som i första hand orsakar den. Förlängningen av avtalet med Bromma flygplats och bebyggelse av Årstafältet leder båda till minskad miljörättvisa. Businessresenärer får fortsätta flyga och sprida buller, föroreningar och växthusgaser som ger miljökonsekvenser lokalt och globalt. Tusentals stockholmare drabbas dagligen av bullermattan från de passerande flygplanen. Detta leder till att miljörättvisan minskar lokalt.
Globalt finns samma problematik då det är vi i den rika delen av världen som har störst klimatpåverkan, medan det framför allt är fattiga i Syd som drabbas. Bromma flygplats är en del i detta.

Årstafältet är särskilt viktigt eftersom Söder om Söder är ett av de områden i staden där det byggs mest och där många mindre grönområden försvunnit. Trots detta, och samtidigt som miljödebatten blir alltmer intensiv, väljer alltså Alliansen i Stockholms stad att bebygga stadens grönområden och gynna utbredd flygtrafik.

Vi vill i stället bygga en ny, miljösmart och mänsklig stadsdel på flygplatsen – Bromma Ekostad – och utveckla Årstafältet till ett grönområde för rekreation. Det skulle innebära vinster både för klimatet och för stockholmarna, som skulle få fler bostäder, mer grönområden och mindre buller.

Vår vision av Bromma Ekostad är en bilfri stadsdel med goda kollektivtrafiklösningar. Området ska vara klimatneutralt, det vill säga ha ett nollutsläpp av växthusgaser. Genom att bygga så kallade passivhus, där värme tillvaratas från människor, elektriska apparater och instrålad sol, kan bostäderna på det sättet bli nästan självuppvärmande.
I Tyskland, Österrike och Schweiz finns det redan tusentals passivbostäder och i Göteborg utreder man just nu hur andelen passiva hus ska kunna öka, både i ny bebyggelse och i befintlig. I Stockholm pågår ett flertal stora byggprojekt där passiva hus skulle kunna bli en självklar del, som till exempel Norra Djurgårdsstaden och Norra Station. För att skapa en debatt kring hur Bromma Ekostad bäst kan bli en spjutspets för ekologi och sociala möten vill vi utlysa en internationell arkitekttävling.

Majoritetens främsta argument för att bevara flygplatsen är närheten till City och behovet av en ytterligare flygplats. Faktum är att en övervägande majoritet av Brommas reguljärtrafik är inrikesflyg, vilket till stor del skulle kunna ersättas av tågförbindelser eller avgångar från Arlanda, 20 minuters resa från City. Arlandas kapacitet har ökat betydligt de senaste åren samtidigt som antalet inrikesflyg i Sverige har minskat. Argumenten att Arlanda ligger för långt bort och inte räcker till är alltså tomt prat.
Men ännu är det inte för sent. Avtalet för förlängningen av Bromma flygplats är inte undertecknat och byggplanerna för Årstafältet är inte klubbade. Det finns fortfarande tid att ställa de borgerliga politikerna till svars för deras politik som gynnar bullrande och klimatfientligt flygtrafik framför en ny och hållbar stadsdel och ett grönskande Årstafält.

Ann-Margarethe Livh är oppositionsborgarråd i Stockholm, v

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984