Inrikes

Klimataktivister ”dog” på Bromma flygplats

Klimataktionsgruppen Klimax tog i söndags över vänthallen på Bromma flygplats. Trots försök att mota bort aktivisterna genomfördes aktionen, komplett med en avslutande ”die-in”. – Det här är en brännande fråga, och jag är säker på att vårt budskap kommer få stort genomslag i framtiden, säger Klimax Jenny Salmson.

Bakgrunden är att ett nytt avtal för Bromma flygplats just är på väg att godkännas. Den borgerliga majoriteten i Stockholm har tillsammans med Luftfartsverket kommit överens om att flygplatsen ska ha rätt att fortsätta sin trafik fram till 2038, och dessutom tillåtas expandera med upp till 20 procent. När avtalet väl är klubbat kan det inte sägas upp, även om en ny majoritet som vill stänga flygplatsen skulle röstas fram.
– Bromma är symboliskt laddat. Det är den flygplats som expanderar mest, och den trafikeras av inrikesflyg, som vi anser borde läggas ner, säger Jenny Salmson.
Ett av Klimax krav är att avtalet ska rivas upp medan tid är. Ett annat är att flygets 200 subventionerade miljoner ska gå till tågtrafiken i stället.
På slaget 16.00 tog tjugofem personer i vänthallen av sig sina jackor och blottade västar med budskapen ”flygning dödar” och ”flygning leder till klimatkaos”. Därefter fortsatte de att en och en eller två och två strosa omkring.
– Aktionsformen tvingades fram av de hårda regler som gäller på flygplatser, man får inte dela flygblad eller hålla manifestationer, säger Jenny Salmson.

Klimax hade inför söndagens aktion, som var gruppens största och mest genomarbetade hittills, samarbetat med lokala Aktionsgruppen mot Brommaflyget. Samtidigt som Klimax aktion inne i vänthallen höll Aktionsgruppen mot Brommaflyget en demonstration med polistillstånd – dock anvisad att hålla till vid grindarna där flygplatsens mark upphör, långt från resenärer och personal. Klimax hoppas på att utveckla samarbetet med Aktionsgruppen mot Brommaflyget efter söndagens aktion.
Efter några minuter började vakter försöka mota ut aktivisterna. De fick valet att gå ut själva eller bli handgripligen utkastade. Samtliga valde det förra, för att några minuter senare promenera in igen. Vakternas motivering var ”störande av ordning”, men ville inte precisera hur ett tjugotal tystlåtna flanörer i västar störde ordningen.
Flygplatsens vakter meddelade även att det var förbjudet att fotografera, genom att helt enkelt försöka hålla för journalisternas kameror. Efter diskussion med polis framkom det dock att det inte rådde något totalförbud mot fotografering i flygplatsens vänthall. Efteråt, i väntan på bussen, kom däremot en vakt och började fotografera aktivisters ansikten med sin mobiltelefon – ”inför framtiden”.

Några flygblad delades ut, men målgruppen för aktionen var inte egentligen de rätt förvånade resenärerna:
– Vi vill ha medial uppmärksamhet och därmed påverka politikerna. De måste börja rätta sig efter verkligheten och forskarrapporterna, i stället för att bara utgå från ett visst antal procents sänkning av de nuvarande utsläppsnivåerna, säger Jenny Salmson.
Så småningom verkade vakter och tillkallad polis ge upp försöken att hålla aktivisterna ute från vänthallen. Efter ungefär 30 minuter avslutades aktionen planenligt med en så kallad ”die-in” på golvet framför säkerhetskontrollerna. Därefter avlägsnade sig Klimax, nöjda med aktionen.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga