Inrikes

SAC lovar strid om a-kassan

På konferenscentret Nordkalotten, i Luletraktens frostklädda barrskogar, samlades på torsdagen SAC-Syndikalisterna till sin 28:e kongress. 55 ombud – 18 kvinnor och 37 män – hälsades välkomna av Arbetsutskottets Liv Marend, som kort blickade tillbaka på en kongressperiod präglad av ”slitsamma konflikter i centralorganisationen” ovanpå ”en blomstrande facklig reorganisering” på lokalplanet. Namnen på de kamrater som […]

På konferenscentret Nordkalotten, i Luletraktens frostklädda barrskogar, samlades på torsdagen SAC-Syndikalisterna till sin 28:e kongress. 55 ombud – 18 kvinnor och 37 män – hälsades välkomna av Arbetsutskottets Liv Marend, som kort blickade tillbaka på en kongressperiod präglad av ”slitsamma konflikter i centralorganisationen” ovanpå ”en blomstrande facklig reorganisering” på lokalplanet. Namnen på de kamrater som gått bort under perioden – däribland författaren Britta Gröndahl, Spanienkämpen Helmut Kirschey och den unge rivningsarbetaren Teemu Kangas som dog vid en arbetsplatsolycka – lästes upp. En tyst minut hölls till deras minne.

Före detta generalsekreterare Gunnar Eriksson, från Luleå LS, välkomnade sedan kongressdeltagarna till sin del av Sverige:
– Norrbotten ligger långt från överheten. Det är därför vi har samlats här – syndikalismens mål är ju att frigöra oss från all överhet. Det betyder också att vi måste akta oss för att inte skapa någon ny överhet när vi bygger vår organisation. Man kan vara hur ideologiskt korrekt som helst på ett teoretiskt plan, men om man själv i sina handlingar är förtyckande mot kamrater är det inte mycket värt.
Eriksson drog sig till minnes utvecklingen efter 1968, när ett spirande frihetligt världsuppror kvävdes av den auktoritära vänstern. Han varnade för att på något sätt efterhärma denna vänster och manade till eftertanke för att stå emot de auktoritära tendenser som griper omkring sig i samhället.

Representanter för CNT, den franska syndikalistiska fackföreningen, berättade om den senaste tidens sociala strider i Frankrike och framförde solidaritetshälsningar. ”Alla klasskämpar” inbjöds också till en internationell syndikalistisk arbetarkonferens i Paris i maj 2007. Hälsningar framfördes även från ABF, RFSU och SUF.

De befarade stridigheterna höll sig förhållandevis lågintensiva under den första dagen. Diskussion flammade dock upp när kongressen skulle besluta om sin arbetsordning. Enligt centralkommitténs mening skulle inga förslag om ändringar eller tillägg till motionerna kunna framkastas under kongressens gång. Denna ordning försvarades av representanter från flera LS, som förklarade att de kopplats med bundna mandat: deras respektive LS hade gett dem i uppdrag att rösta i enlighet med LS egna åsikter, uteslutande i de frågor som ingick i kongressunderlaget samt skriftligt inkomna ämningsförslag. Mot detta invände flera talare, huvudsakligen från mindre LS.
– Om vi inte kan ändra uppfattning under kongressen, vad är vi då här för? Målet måste väl vara att vi ska kunna jämkas samman, och då behövs det kompromissförslag som vi är fria att ta ställning till. Annars skulle vi lika gärna kunna spara en miljon för organisationen genom att LS:n skickar in sina röster via post i stället för att ha kongress, argumenterade Jörgen Karlsson från Hallands LS.

Från presidiet anfördes argumentet att de tidigare maratonkongressernas längd på sju–åtta dagar begränsats till fem, vilket förutsätter en snabb behandling av motionerna. Efter en bitvis het diskussion röstade en majoritet för en arbetsordning utan möjlighet att föreslå ändringar eller tillägg.
Kongressens olika utskott utsågs och bolagen redovisade sin ekonomi.

Men under dagen presenterades också en direkt intervention i den svenska klasskampen: SAC:s centralkommitté beslutade på ett extrainkallat möte dagen innan kongressen inleddes att anslå en halv miljon kronor ur SAC:s stridsfond till att driva kampanj mot den borgerliga regeringens planerade försämringar av a-kassan, som riskerar att leda till SAC:s a-kassas undergång.
– Det här är den största strid vi ställts inför på mycket länge, sade CK-ledamoten Niklas Mylfalk.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984