Inrikes

Handels sviker sjuka medlemmar

Agneta, som egentligen heter något annat, har jobbat inom Kooperationen sedan 1971 och varit medlem i LO-förbundet Handels lika länge. Men när hennes hälsa blev sämre och hon fick några långa sjukskrivningar, med diagnosen fibromyalgi, började problemen.– Coop Forum har försökt få bort mig på alla sätt. Jag har blivit rent ut sagt trakasserad, säger […]

Agneta, som egentligen heter något annat, har jobbat inom Kooperationen sedan 1971 och varit medlem i LO-förbundet Handels lika länge. Men när hennes hälsa blev sämre och hon fick några långa sjukskrivningar, med diagnosen fibromyalgi, började problemen.
– Coop Forum har försökt få bort mig på alla sätt. Jag har blivit rent ut sagt trakasserad, säger hon.
2002 blev hon uppsagd på grund av ”personlig arbetsbrist”, men uppsägningen togs så småningom togs tillbaka. Men snart tog nya konflikter vid.

Agneta krävdes på läkarintyg från första dagen vid sjukskrivningar, men för hur lång tid kravet skulle gälla framgick inte. Det specificerades också att endast intyg från företagshälsovården skulle betraktas som giltigt. Krav som det inte finns något lagligt stöd för, enligt Jakob Broman på LO-TCO Rättsskydd.

2005 sades hon upp igen, av personliga skäl.
– De hittade på att jag varit olovligt frånvarande, uteblivit från möten, haft samarbetssvårigheter med mera. De ljög för att bli av med mig, säger hon.
Handlingar som Arbetaren tagit del av styrker flera av hennes uppgifter. Bland annat har Coop anmält henne för ”olovlig frånvaro” för samma tid som hon fått sjukpenning på 100 procent av Försäkringskassan och alltså måste ha fått sin sjukskrivning godkänd.

Handels hävdade först att det inte fanns saklig grund för uppsägningen, men nekade henne sedan rättshjälp för att driva ärendet till domstol. Med en anmärkningsvärd motivering, enligt Agneta själv.
– Ombudsman Jonny Håkansson sade att arbetsgivarens skäl var rent trams och att de hade gått vidare med det direkt om det varit en privat arbetsgivare, men att det var ”känsligt” att stämma Kooperationen, eftersom det fanns ett speciellt avtal om samförstånd mellan dem. Jag har betalat medlemsavgiften till Handels i över trettio år. Vad var det för mening med det, om de sedan ändå inte kan göra något när man får problem?
Nu har hon i stället stämt Coop på egen hand.

Avtalet heter Huvudavtal mellan Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO) och LO. I det sägs att ”…kooperationens grundläggande principer står i överenstämmelse med fackföreningsrörelsens strävanden mot ekonomisk demokrati.” Eftersom facket och Kooperationen har en ”intressegemenskap” är det ”av största vikt att eventuella intressemotsättningar kan överbryggas”.
Statistiken visar att Handels stämmer Svensk Handel 20–25 gånger per år, medan man stämt Kooperationen fem gånger de senaste tre åren. Svensk Handel anställer tre gånger fler Handelsmedlemmar än Kooperationen.
– Ja, det är skillnad mellan hur vi agerar mot ett företag tillhörande arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och ett kooperativt. Vi är bundna att respektera det här huvudavtalet, men det var inte därför vi inte drev hennes fall, utan för att vi inte trodde att det gick att vinna, säger Handels ombudsman Jonny Håkansson.
Han menar samtidigt att det händer att äldre anställda inte känner sig välkomna inom Coop.

– Vi har ett problem med hög genomsnittsålder och försöker rekrytera yngre personal, men att äldre inte skulle känna sig välkomna längre känner jag inte igen. Vi har ett offensivt program mot sjukskrivningar med rehabilitering och regelbunden kontakt med den sjukskrivne, som har gett resultat, säger Coop Forums informationschef, Magnus Frisk.

Genom att de sjuka har blivit friskare, eller genom att de har försvunnit från företaget?

– Det vågar jag inte svara på för jag har inte den statistiken, men mitt intryck är att många har kommit tillbaka, säger Magnus Frisk.
– Det de har gjort mot mig, det har de gjort mot många andra. De knuffar ut alla som är äldre och utslitna och tar in unga. Handels bjuder inget motstånd. Det har Coop lärt sig och därför beter de sig bara värre och värre, eftersom de kommer undan med det, säger Agneta.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga