Inrikes

Fortfarande långt kvar till rättvisa

Flera av dem redovisades på Pride House, där Prideveckan smygstartade i måndags. Sett bara till vad som hänt på lagstiftningens och de politiska utspelens områden har den senaste mandatperioden varit ganska gynnsam på hbt-området, rapporterar Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL. Regnbåge över riksdagen är en kartläggning över partiernas engagemang samt riksdagsledamöternas aktivitet under mandatperioden. Det […]

Flera av dem redovisades på Pride House, där Prideveckan smygstartade i måndags.

Sett bara till vad som hänt på lagstiftningens och de politiska utspelens områden har den senaste mandatperioden varit ganska gynnsam på hbt-området, rapporterar Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL. Regnbåge över riksdagen är en kartläggning över partiernas engagemang samt riksdagsledamöternas aktivitet under mandatperioden. Det parti som agerat mest hbt-progressivt, enligt rapporten, är miljöpartiet, tätt följt av vänsterpartiet, socialdemokraterna och folkpartiet. Kristdemokraterna och moderaterna verkar oftare emot än för hbt-vänlighet.

Beslut i riktning mot att uppnå likabehandling som fattats under mandatperioden är till exempel möjligheten för lesbiska par att få tillgång till insemination inom offentlig sjukvård. En grundlagsändring som inbegriper sexuell läggning i lagen om hets mot folkgrupp, samt en lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, är andra exempel.

Men en rad andra rapporter som undersökt situationen ute i verkligheten har kommit till mindre positiva resultat. Inom skolan har lärarna närmast obefintlig utbildning kring sexuell läggning. Kränkningar är vanliga, både bland vuxna och elever. Det visar undersökningen En utmaning för heteronormen med antidiskrimineringsprojektet Under ytan som avsändare.

92 procent av lärarna uppgav att deras utbildning inte förberett dem på att hantera frågor kring sexuell läggning. 98 procent har inte fått kompetensutveckling på området. Kränkande jargong av typen ”bögjävel” är vanlig bland eleverna. I högstadiet hade 78 procent av lärarna noterat detta. Även mellan vuxna förekom kräkningar, men oftare av ett mer oavsiktligt och mindre uppenbart slag.

Ett par forskningsrapporter om arbetslivet gjordes 2003 och 2005 av Arbetslivsinstitutet och Temo. De visade att hälften av alla homo- och bisexuella inte är öppna med sin sexualitet på arbetsplatsen. Hälften upplever också att deras arbetskamrater har fördomar.

Anställda som möter människor i ett utsatt läge, exempelvis vårdpersonal, har ett särskilt ansvar att ge en respektfull behandling. Homo, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, har tittat på bemötande i vården i Det syns inte utanpå men gör ont inuti.

Heteronormativa antaganden och bristande kunskaper har ibland lett till allvarliga konsekvenser för patienter, menar Homo. Ett exempel är den lesbiska kvinna som inte ansågs behöva psykologhjälp lika mycket som heterosexuella kvinnor efter en våldtäkt. Skälet som angavs var att hon ändå inte skulle ha sex med män i fortsättningen.

Hälsan hos icke-heterosexuella är sämre än hos heterosexuella, konstateras i studien. Utestängning och diskriminering leder till känslor av utanförskap som i sin tur leder till sämre psykisk hälsa. I förlängningen kan också hbt-personer dra sig för att söka vård. Heteronormen innebär att man antas vara heterosexuell tills man säger motsatsen – då ”kommer man ut”. Som patient är man från början utsatt och att då också komma ut är inte självklart. Risken för att möta negativa reaktioner eller tystnad är stor.

Fysiskt våld mot hbt-personer har ökat sedan 1996 även om förtal och förolämpning har ökat mest. Det visar en studie från kriminologiska institutionen i Stockholm, utförd av Eva Tiby.

1996 uppgav 25 procent av de tillfrågade hbt-personerna att de utsatts för olika hatbrott. I år är siffran 52 procent. Våldet kan se ut på olika sätt. Att ett samkönat par i en krogkö blir misshandlat eller homosexuella som attackeras på öppen gata är den typ av fall som oftast uppmärksammas i media.

Men Eva Tiby menar att majoriteten angripare finns i vardagen, bland släkt, grannar, studenter, lärare, arbetskamrater och myndigheter. Vardagliga händelser kan snabbt bli obehagliga eller riskfyllda. Betydelsefulla tilldragelser, som att gifta sig eller ingå partnerskap, kan i stället bli olustiga: Två kvinnor skulle ingå partnerskap och ville ta brudkort. Allt var uppgjort när fotografen ställde in därför att ”hans samvete förbjöd honom att fotografera samkönade par”.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga