Ledare

1930-talet tur och retur

Fackliga aktivister som fredligt men bestämt upprätthåller en varslad blockad attackeras av poliser med pepparsprej, några misshandlas, några grips. Det hör verkligen inte till vardagen i Sverige – ändå hände det förra fredagen i Malmö. Det måste ses som ytterligare ett bevis på det bistra klimatet på svensk arbetsmarknad, och något som borde få hela […]

Fackliga aktivister som fredligt men bestämt upprätthåller en varslad blockad attackeras av poliser med pepparsprej, några misshandlas, några grips. Det hör verkligen inte till vardagen i Sverige – ändå hände det förra fredagen i Malmö.

Det måste ses som ytterligare ett bevis på det bistra klimatet på svensk arbetsmarknad, och något som borde få hela arbetarrörelsen att högljutt protestera. Att poliser kallas in för att bryta strejker upphörde i princip på 1930-talet. Nu sker det igen. I grunden ligger en konflikt där arbetsgivarparten, i det här fallet Fosie stadsdelsförvaltning i Malmö kommun, tagit lagen i egna händer. De utnyttjar systematiskt korttidsanställda och omplacerar eller avskedar misshagliga arbetare – också det en återupplivad tradition från förra seklets början.

Konflikten på gruppboendet Tallbacken i Malmö har pågått ända sedan i april. En syndikalistisk sektion och en sammansvetsad arbetargrupp har tagit strid mot chefernas inkompetenta och maktfullkomliga styre. Två LS-medlemmar har fått sluta på gruppboendet, och det är bland annat det konflikten handlar om. Bossarna har vägrat att bidra till en förhandlingslösning.

Malmö Social- och vårdsyndikat har genomfört en rad blockader mot stadsdelsnämnden under sommaren. Även tidigare har det lett till polisingripanden. I fredags hade en imponerande mobilisering skett, då ca 80 syndikalister – tidigt på morgonen, mitt i sommaren – ställde upp i blockaden. Tydliga direktiv hade utgått till deltagarna om att hålla ihop i armkrok, men inte låta sig provoceras, inte tillgripa något som helst slags våld.

Våldet stod i stället polisen, och i förlängningen arbetsgivarna, för.

Det är inte första gången fysiska blockader används i konflikter, men det tycks råda viss oklarhet om lagens bokstav i frågan. Arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö sade i Arbetaren 26/2006 att ”ställer man sig i kedjor så att anställda som inte deltar i konflikten inte kan gå in så hindrar man dem handgripligen, det kan vara straffbart och ge polisen rätt att ingripa”. Mer tvärsäkert uttalade sig LO-TCO Rättsskydds chefsjurist Dan Holke i Sydsvenskan: ”Om de försöker hindra någon rent fysiskt så är det olagligt.”

Samtidigt är fackliga konflikter grundlagsskyddade och polisen ska vara neutral i arbetsmarknadskonflikter. I ett utlåtande från Justitiekanslern 1981, efter en blockad av Hamnarbetarförbundet, står angående polisens roll att ”stor återhållsamhet är motiverad i dessa fall så att direkta ingripanden inte sker utan att det betingas av ett väsentligt ordnings- eller säkerhetsintresse.”

Om syndikalisterna möjligen agerat i rättsligt gränsland är det betydligt allvarligare att polisen gör det. Dess ingripande kan knappast betecknas som utfört med ”stor återhållsamhet”. Malmö LS kommer nu att JO- och JK-anmäla polisen för att den ingripit i en facklig stridsåtgärd och använt övervåld. Det är sällan positivt för arbetarsidan när konflikter avgörs i rättsliga instanser, och gråzoner kan vara tacksamma att agera i. Men efter en så kraftig polisattack skulle ett klargörande om vad polisen respektive strejkande får och inte får göra förmodligen underlätta.

Seger åt Tallbackens arbetare!

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan