Kultur

frågor angående Stig Dagerman

Lotta Lotass har gjort en omläsning av Dagerman från ”dödens och mörkrets diktare”, och beskrivit hans tema som människans frihet och möjlighet att uppnå den. Hur ser du på Dagermans relevans i dag? Kan du koppla hans litterära ”stil”, och det han konkret skrivit med en politisk idé som känns aktuell, utifrån din egen forskning? […]

Lotta Lotass har gjort en omläsning
av Dagerman från ”dödens och mörkrets diktare”,
och beskrivit hans tema som människans frihet och möjlighet
att uppnå den.

Hur ser du på Dagermans relevans
i dag? Kan du koppla hans litterära ”stil”, och det
han konkret skrivit med en politisk idé som känns aktuell,
utifrån din egen forskning?

– Dagermans ämne var friheten i alla
dess former: den enskildes frihet och människans frihet i stort,
existentiell och politisk, personlig och allmängiltig. Därur
växer krav på ansvar och engagemang – inte minst för
författaren. Dennes uppgift blir att utöva kritisk analys,
granska människans livsvillkor och idealt göra läsaren
medveten och i förlängningen därav – fri. Den politiska
ståndpunkten blir en nödvändig del av det litterära
verket som, i enlighet med den ”ställningsplikt”
Dagerman talar om, ska fungera som en förkämpe för
de förtryckta. Dessa frågor är ständigt aktuella
eller, som Dagerman skriver, ”så ?fri? är ingen
att han slipper att ta ställning för de undertrycktas
kamp mot undertryckarna” – en kamp som ständigt pågår.

Har Dagermans persona bidragit till att
hålla honom ”levande”. Är han en männens
författare/ideolog
?

– Jag har aldrig upplevt det som att Dagerman
är en männens författare. Hans stil och hans texter
ställer stora krav på läsaren. Det är inte
lättsmält och skall inte heller vara det. Aktiverandet
av läsaren är en väsentlig del av Dagermans poetik.
Jag vill inte tro att hans persona eller hans självmord har
något att göra med att hans texter är levande för
oss i dag. Jag tror att deras livskraft kommer av det sätt
på vilket de är skrivna, ur texternas egen litterära
styrka.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga