Inrikes

Stefan Carlén tar över Ordfront

Gymnasieskolan Södra Latins aula i Stockholm var proppfull när Ordfronts extrastämma förklarades öppnad strax efter klockan elva på lördagsförmiddagen. Sammanlagt 627 röstkort delades ut under dagen. Ett 50-tal personer löste medlemskap i dörren, enligt stämmofunktionärer. Den första kraftmätningen mellan falangerna var en motion som ansåg att skälen till att föreningens revisorer begärt en extrastämma var […]

Gymnasieskolan Södra Latins aula i
Stockholm var proppfull när Ordfronts extrastämma förklarades
öppnad strax efter klockan elva på lördagsförmiddagen.
Sammanlagt 627 röstkort delades ut under dagen. Ett 50-tal
personer löste medlemskap i dörren, enligt stämmofunktionärer.

Den första kraftmätningen mellan
falangerna var en motion som ansåg att skälen till att
föreningens revisorer begärt en extrastämma var ogiltiga.
I debatten framförde flera talare åsikten att Christina
Hagner och Ordfronts generalsekreterare och vd Gertrud Åström
organiserat en ”kupp” mot den ordinarie stämman genom
att förmå föreningens revisorer att inkalla till
en extrastämma.

Innan den motionen gick till beslut visste
ingen hur styrkeförhållandena såg ut i aulan. När
frågan avgjordes med acklamation var det omöjligt att
höra vilken sida som var störst. Så votering begärdes
och verkställdes och det visade sig att 249 röster ville
bifalla motionen, medan 302 ville avslå den. Stort jubel utbröt,
och nästan lika många tunga suckar anades. Den första
ronden utföll till Hagners favör.

Därefter inleddes debatten om själva
huvudfrågan. 28 av 32 anställda vid Ordfront hade undertecknat
en motion som går ut på att stämman inte ska behandla
enskilda personalärenden, i detta fall Björn Eklunds,
eftersom sådana ”enbart är en angelägenhet
för arbetsmarknadens parter”. Om denna bifölls innebar
det att Kerstin Gustafssons motion, om att dra tillbaka uppsägningen
av Björn Eklund, skulle falla. Över 80 stämmodeltagare
anmälde sig till talarlistan, och trots att talartiden kortades
till två minuter fick över 50 talare strykas när
stämman gick till beslut.

Kerstin Gustafsson, tidigare kollega med
Björn Eklund vid Ordfront Magasin, gick till angrepp mot tidskriftens
chefredaktör Leif Ericsson, som hon menade känt sig hotad
av Eklunds långa erfarenhet och kunnande.

Flera talare tog upp Dagens Nyheter, som
startade ”drevet” mot Björn Eklunds famösa Balkan-artikel.
Talare ansåg att DN tillåtits avskeda personal på
Ordfront, eller att dagstidningen nu ”dikterar” Ordfronts
existens, med förödande konsekvenser för yttrandefriheten.
Att DN-skribenten Ingegärd Waaranperä efter den ordinarie
stämman i maj lämnat in en stämningsansökan
till tingsrätten mot några av besluten kopplades av Niklas
Nåsander samman med DN:s skriverier, i en antydan om att hon
agerat på Bonniers uppdrag.

Trots att talarstolen dominerades av anhängare
till Björn Eklund blev omröstningen återigen till
Christina Hagners favör: 336 röstade för bifall av
de Ordfrontanställdas motion, 273 för avslag. När
beslutet tillkännagavs klappade tidigare styrelseledamoten
Åsa Linderborg om Björn Eklund. Senare sade han till
Journalisten att Ordfront nu är ett avslutat kapitel för
honom. Detta trots att HTF har stämt Ordfront inför Arbetsdomstolen
för brott mot arbetsrätten.

– Vi får se vad utslaget i Arbetsdomstolen
blir, men i vilket fall som helst lär det inte leda till att
jag återvänder till tidningen, sade han.

Återstod val till ordförande
och styrelse. Liksom styrelsen och hela föreningen var valberedningen
splittrad i en majoritet, på Björn Eklunds sida och anförd
av författaren Eva Moberg, och en minoritet som bestod av Staffan
Myrbäck och Edna Eriksson.

Majoriteten förordnade Stefan Carlén
som ordförande, och till styrelsen bland annat Margareta Norlin,
Sköld Peter Matthis, Niklas Nåsander och Samuel Edqvist.
Minoriteten ville se Christina Hagner som fortsatt ordförande,
och bakom henne en styrelse bestående av bland annat Mikael
Löfgren, Olle Sahlström, Kent Werne och Karin Austen.

I pläderingarna presenterades Handelsombudsmannen
och s-politikern Stefan Carlén som en kompromisskandidat
som inte har varit inblandad i stridigheterna. Han lovade att som
ordförande följa stämmans beslut trots att han uttalat
sig för att dra tillbaka uppsägningen av Eklund. Christina
Hagner fick lovord för sina åtta år som ordförande,
men också kritik för hur hon har hanterat det senaste
årets motsättningar.

Klockan 19.50 var till slut rösträknarna
klara med det överraskande resultatet: Minoritetens förslag
till styrelse gick igenom mangrant, men majoritetens förslag
till ordförande, Stefan Carlén, tog hem segern med 304
röster mot 267. Stefan Carlén klev förvånad
upp i talarstolen.

– Jag är faktiskt överraskad.
Det här trodde jag inte. Nu är det försoning som
gäller, sade han.

Även Christina Hagner fick en varm
applåd för sitt långa ordförandeskap.

återstår att se om konflikterna
i Ordfront går att överbrygga. I måndags meddelade
författaren Maria-Pia Boëthius att hon lämnar Ordfronts
förlag.

– Det visade sig otroligt enkelt, trettio
sekunder, att skaffa sig ett nytt förlag, skriver hon i ett
e-brev som spridits till pressen.

– Jag kan inte tänka mig att ge ut
på ett förlag som aktivt kämpat för att Björn
Eklund inte får säga vadhelst han vill eller en mobbingbyråkrati
där typ trettio personer påstår att de går
under om inte en av dem avskedas.

Det ryktades i början av veckan om
att flera författare gör henne sällskap. Diskussioner
om ett nytt förlag och en ny tidning förs även, uppger
Journalisten.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga