Inrikes

Rädda Trollhättan Metalls främsta mål

De båda fabrikerna förbereder sig nu för ett halvårs tävlan om GM:s gunst innan lokaliseringsbeslutet fattas. Ledningen har tillsänt bägge fabriker ett detaljerat frågeformulär, där de ska redovisa behovet av investeringar, arbetskraftskostnader och andra faktorer som har betydelse. – Det som talar för oss är att om GM gör en strikt affärsmässig bedömning av kostnadsbilden […]

De båda fabrikerna förbereder
sig nu för ett halvårs tävlan om GM:s gunst innan
lokaliseringsbeslutet fattas. Ledningen har tillsänt bägge
fabriker ett detaljerat frågeformulär, där de ska
redovisa behovet av investeringar, arbetskraftskostnader och andra
faktorer som har betydelse.

– Det som talar för oss är att
om GM gör en strikt affärsmässig bedömning av
kostnadsbilden kommer vi att kunna hävda oss väl. Risken
är bara att det går politik i saker och ting, och Tyskland
är ett mäktigt land, säger Paul Åkerlund, ordförande
för verkstadsklubben i Trollhättan

I vilka kostnadsfaktorer ligger ni bättre
till?

– Lönekostnader, bland annat. Vi har
lägre löner, men man kan inte bara titta på lönen
utan måste också se på de sociala avgifterna.
Och de har ju en hel del sådana i Tyskland.

Vad kan ni göra för att locka
GM och göra er än mer fördelaktiga?

– Vi tycker att vi redan i dag har ett rätt
långtgående avtal, men det är möjligt att
vi kan putsa på det ytterligare.

Vad skulle det vara för putsning?

– Ja?du har ju hört det här med
att ”jobba mer”.

Kan ni tänka er att göra det?

– Det har jag inte sagt ännu. Att jobba
mer utan mer betalning kanske vi inte sväljer. Å andra
sidan kommer GM att ställa krav också på tyskarna,
och jag vet inte hur det kommer att sluta. Det är ett cyniskt
spel. Varken vi eller det tyska facket är speciellt glada över
det som pågår, säger Paul Åkerlund.

Förutom att de svenska lönerna
ligger ”bra” till nämner bedömare att det är
lättare att visstidsanställa arbetare i Sverige än
i Tyskland. För Rüsselsheim talar däremot närheten
till den europeiska marknaden – vilket fått företrädare
för svenska Metall att kräva utbyggnad av vägen mellan
Göteborg och Trollhättan – och att fabriken där har
en större teknisk kapacitet.

Vad har ni för kontakt med verkstadsklubben
vid Rüsselsheim?

– Vi har rätt så regelbunden
kontakt. Vi har gjort en del uttalanden om att vi inte vill ha någon
social dumping, säger Paul Åkerlund.

Funderar ni på några mer
konkreta åtgärder för att upphäva konkurrensen
mellan er?

– Nej, det har vi väl inte gjort än.
Men det har egentligen ingen betydelse vad vi säger, det är
bara att konstatera att vi står mot varandra.

Att jobba längre – är inte
det att delta i den sociala dumpningen?

– Nej, det behöver det ju inte nödvändigtvis
vara om vi får rimlig motsvarande kompensation. Men jag kan
inte uttala mig hundraprocentigt om vi får det, eftersom det
är osäkert hur företaget lägger upp sin strategi.

Det har förekommit sympatistrejker
i bilindustrin där fabriker i olika länder i samma situation
har sagt ”vi vägrar låta oss spelas ut mot varandra”.
Men svenska Metall har aldrig genomfört någon sådan
konkret aktion.

Är det aktuellt nu?

– Nej, det är inget vi har pratat om
i dagsläget.

Varför inte?

– Vi har väl inte tyckt att det är
den rätta vägen att gå. Jag tror inte att GM låter
sig påverkas av det.

En fullständig arbetsnedläggelse
på båda fabrikerna skulle inte bekomma GM?

– Det tror jag väl i och för sig
att det skulle, för de måste ju bygga bilar någonstans.
Men i slutändan har man inga skrupler för att lägga
ner fabriker, det har vi sett på andra håll. Du vet
väl att kapitalet alltid har trumf på hand. Det är
något som är besvärligt och vi får försöka
tackla det så gott vi kan, men det är bara att konstatera
att problembilden är som den är. Kapitalet styr. Så
är det.

Är det inte dags för Metall
att pröva en solidaritetsaktion?

– Nja, det är väl ändå
inte den svenska modellen. Jag vet att det är vanligare i den
kontinentala stilen. Men vi tror väl ändå på
att man försöker diskutera och resonera sig fram till
varför det är bra att bedriva verksamhet i Sverige.

Inom kort kommer Metalls ordförande
Göran Johnsson att träffa företrädare för
den tyska systerorganisationen IG Metall. Han säger till Dagens
Arbete att båda är överens om att ”inte dumpa
villkoren”, men att det i slutändan är GM som fattar
beslutet och att ”vårt ackord är först och
främst att se till att Trollhättan ska fortleva”.

I veckan samlas Metall till kongress under
parollen ”Starka tillsammans”. Ombuden från avdelning
112, dit Trollhättan hör, har inför kongressen sänt
en skrivelse till GM:s ledning där man uppmanar att välja
den svenska fabriken. Med rubriken ”Låt strikt företagsekonomi
styra!” skriver ombuden: ”Förutsättningarna
för fabrikerna i Trollhättan och Rüsselsheim måste
bedömas på lika villkor. Vid en sådan jämförelse
är vi övertygade om att en svensk lösning ligger
mycket väl till.”

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga