Kultur

Grannsamverkan

Hur har det egentligen gått till när allt från flyktingar och droger till miljökatastrofer och terrorism buntats samman som ”säkerhetshot”? 11 september 2001 accelererade tendenser som redan funnits ett bra tag. I antologin Laglöst land. Terroristjakt och rättssäkerhet i Sverige tolkar svenska skribenter utifrån sina olika specialområden vad ”kriget mot terrorismen” har fått för konsekvenser […]

Hur har det egentligen gått till
när allt från flyktingar och droger till miljökatastrofer
och terrorism buntats samman som ”säkerhetshot”?
11 september 2001 accelererade tendenser som redan funnits ett bra
tag.

I antologin Laglöst land. Terroristjakt
och rättssäkerhet i Sverige tolkar svenska skribenter
utifrån sina olika specialområden vad ”kriget mot
terrorismen” har fått för konsekvenser ”för
rättsstaten, mänskliga rättigheter, flyktingar och
sociala rörelser”.

Elisabeth Abiri situerar noggrant flyktingfrågans
roll i de nya definitionerna av säkerhet, medan Gregor Noll
diskuterar det ”permanenta undantagstillståndet”
och Janne Flyghed nagelfar mediernas populära ”terroristexperter”.

Alla bokens texter är inte lika givande.
Ett par författare far ut i tröttsamma predikningar om
USA:s hyckleri, lögnaktighet, rättsvidrighet och allmänna
ondska. Vissa texter om flyktingpolitik är på liknande
sätt fast i ett uppradande av formella regelbrott jämte
referenser till kritiska utspel av representanter för olika
NGO:s och partier. Rättsvetaren Thomas Bulls förslag på
om hur demonstrationer borde arrangeras känns obefogade. Och
i den avslutande analysen av globaliseringsrörelsen förutsätter
Stellan Vinthagen blåögt någon slags inneboende
godhet i att olika samhällsgrupper engagerar sig och bygger
allianser.

Bokens främsta behållning är
dess bägge redaktörers två ihoplänkade texter.
Efter att Janne Flyghed presenterat framväxten av en breddad
säkerhetspolitik med egen logik, fortsätter Magnus Hörnqvist
med att visa hur Securitas, grannsamverkan mot brott och knarktester
av tonåringar hänger samman med EU:s gränstrupper
och terroristjakt. Vi ser olika delar av ett och samma paradigmskifte
(övergången från disciplinsamhälle till kontrollsamhälle
för att använda en allt vanligare terminologi).

Magnus Hörnqvists sammanfattande tolkning
av dynamiken som en ond cirkel är värd att citeras: ”Det
är bortkastad tid att leta efter Den stora planen/?/ Ingen
enskild aktör skulle kunna hålla alla trådar/?/
Det finns ingen konspiration och troligen inte heller någon
utpräglad illvilja. /?/ Det går inte att utesluta att
varje enskild åtgärd kan vara berättigad. /?/ I
varje enskilt fall kan eftergifter åt säkerhetslogiken
framstå som det minst onda./?/ Det krävs mycket mer än
argument för att få till stånd ett nytänkande.
Men ett steg på vägen kan vara insikten att säkerhetslogiken
får motsatt effekt”.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga