Nummer 48 / 2022

Gustavo Petro
Förfalskade ID06-kort och Emil Boss
Barn i Gaza