Nummer 17 / 2024

Emil Boss och bakgrundsbild med Velove-logga
Konstnären Kiefer Anselm i sin ateljé.
Sirin Celik på Transport kommenterar villkoren på budföretaget Velove.
Tommy Iseskog, arbetsrättsexport, kommenterar budföretaget Veloves anställningsavtal.
renar som flyttas från ett område till ett annat
Fyra renar på bete i en vindpark i Sápmi.