Inrikes #72/2021

Ett startskott för vårdmobilisering

– Vi behöver själva definiera vad vi vårdarbetare behöver och hur ett framtida motstånd skulle kunna se ut. Vi hoppas att det här kan vara en början till det, säger Sarah Degerhammar Bonk, undersköterska och en av initativtagarna till konferensen.

Hur skulle vården organiseras och se ut om vårdarbetare själva fick bestämma? Det var en av många frågor som diskuterades under helgens tvärfackliga omvårdnadskonferens som samlade vård- och omsorgsarbetare från hela landet.

– Finns det någon här som varit med och påverkat kollektivavtalet på sin arbetsplats?

Frågan riktas till hela publiken. Bara en av alla vårdarbetare som samlats på omvårdnadskonferensen i Stockholm räcker upp handen.

– Hur många här vill lära sig mer om arbetsplatsorganisering?

Alla händer i luften.

Tora Lindén. Foto: Vendela Engström
Tora Lindén.
Foto: Vendela Engström

Mitt på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm ligger Teater Tribunalen, inrett med dess industriella betongväggar och så pass täta ljudisolering att all form av mobiltäckning slås ut när man väl träder in i lokalerna.

Under helgen samlades undersköterskor, läkare, sjuksköterskor, diverse LSS-personal och mentalskötare från fyra olika fackförbund på en tvärfacklig omvårdnadskonferens med syfte att själva få definiera problem på arbetsplatserna – liksom skissa på lösningar och potentiella framtida motståndsstrategier inom vården.

Tora Lindén, har varit med och arrangerat konferensen och arbetar som stödpedagog inom LSS i Norrköping. Hon anser att tiden är mogen för en bred organisering.

– Men hur det ska se ut är upp till oss som arbetar inom vårdyrken. Trots att individualismen i samhället är splittrande så måste vi påminna oss om att vi inte är ensamma, att vi kan gå samman, säger hon.  

Konferensen arrangerades av SBAR med koppling till SAC Syndikalisterna. SBAR är också ett rapporteringssystem inom sjukvården som användas för att snabbt definiera ”situation”, ”bakgrund”, ”aktuellt tillstånd” och ”rekommendation” om en patient. Här avvänds begreppet istället för att låta vårdarbetare själva utvärdera sin arbetssituation.

Lesvia Mujo de Zarazua. Foto: Vendela Engström
Lesvia Mujo de Zarazua.
Foto: Vendela Engström

Uppe på läktaren, som består av tre nivåer, sitter Lesvia Mujo de Zarazua som är undersköterska på Akademiska sjukhuset Uppsala. Hon är på plats tillsammans med flera kollegor. Några av dem har startat en syndikalistisk driftsektion på arbetsplatsen.   

– Det är intressant att mina kollegor börjat ta upp problem med lön och den allmänna situationen i vården och jag hoppas jag kommer kunna ta med något att berätta för mina andra kollegor på måndag, säger hon.

Vad rekommenderar du för förändring på din arbetsplats?

– Mer tid för att vara med patienterna. Och det hade varit bra om cheferna kom ned och jobbade en vecka med oss på golvet någon gång för att se hur det verkligen är, säger hon.

Pandemin har exponerat många av de problem som finns inom vården – så som underbemanning, stress, överbeläggningar och platsbrist liksom låga löner och dålig löneutveckling inom många vårdyrken.

Samtidigt som regioner går med miljardvinst ska effektiviseringsbesparingar göras på golvet. Vården tycks allt mer bedrivas som vilken kapitalistisk produktion som helst där patienter förvandlas till kunder och där bra vård räknas i pengar och profit istället för i omvårdnadskvalitet.

En av de stora frågorna är hur vårdarbetare ska mobilisera sig i det här klimatet.

2019 inskränktes ett av fackföreningsrörelsens starkaste vapen – strejkrätten – till att bara få tillämpas vid krav om kollektivavtal på arbetsplatsen. Under 2022 förväntas nya LAS-regler träda i kraft, vilken kritiker tror kommer leda till ökad anställningsotrygghet för många arbetare då förslaget bland annat innebär att arbetsköpare tillåts göra fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar.

Sarah Degerhammar Bonk. Foto: Vendela Engström
Sarah Degerhammar Bonk.
Foto: Vendela Engström

– Vi behöver hitta en ny form för organisering och motstånd inom vården och då behöver vi sträcka oss bortom SAC Syndikalisterna för att göra detta, säger Sarah Degerhammar Bonk, undersköterska och en av initativtagarna till konferensen, och fortsätter:

– Vi behöver själva definiera vad vi vårdarbetare behöver och hur ett framtida motstånd skulle kunna se ut. Vi hoppas att det här kan vara en början till det, säger hon.

Under helgen fördes även diskussioner om vikten av intersektionalitet inom fackföreningsrörelsen. Detta med tanke på hur kapitalismen slår extra hårt mot vissa grupper i samhället.

– Vi måste länka samman alla kamper. Det finns en ny, rasifierad underklass i Sverige och framtida organisering måste vara relevant för alla som arbetar inom vården, säger Sarah Degerhammar Bonk.

Det är inte bara i Sverige som det börjar röra på sig. I Berlin pågår just nu en stor sjukvårdsstrejk. I Danmark har vårdstrejken som pågått under sommaren stoppats och några av sjuksystrarna har valt att gå ut i vild strejk med krav om höjda löner.

Genomgående betonade vårdarbetarna på mötet behovet av utbildning i organisering och arbetsrätt, samt ett behov av att kartlägga arbetsköpare och arbetsplats för att arbeta fram en fungerande motståndsstrategi.

Helene Ericsson. Foto: Vendela Engström
Helene Ericsson.
Foto: Vendela Engström

– För den som är intresserad håller SAC Syndikalisterna organiseringskurser, utan krav på medlemskap, säger Sarah Degerhammar Bonk.

Helene Ericsson, förtroendevald på Vårdförbundet och sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus i Malmö, berättar att den är på stormötet med ambition om att få mer kämpaglöd och vill se en mer radikal organisering på sjukhuset.

– Det är svårt att tänka långsiktigt när det finns så pass akuta problem just nu. Egentligen så måste hela systemet omkullkastas för att möjliggöra en demokratisering av arbetsplatserna, där beslut fattas närmare de som arbetar. Men till att börja med måste vi bli fler och få in fler perspektiv från hela landet, säger den och fortsätter:

– Och förändring på arbetsplatsen behöver inte vara så svårt, såvida vi gör det tillsammans.  

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga