Rösträttsdemonstration på Norra Bantorget i Stockholm 1902.

Radar #64/2021

Demokratin tvingades på liberalismen underifrån

Kjell Östberg visar i sin bok Folk i rörelse: Vår demokratis historia, hur gräsrötternas kamp är det som har drivit fram verklig förändring. På bilden en rösträttsdemonstration på Norra bantorget 1902. Foto: Pressens Bild/TT

I sin nya bok, Folk i rörelse: Vår demokratis historia (Ordfront, 2021), skildrar samtidshistorikern Kjell Östberg de svenska folkrörelsernas historia, från det sena 1800-talet fram till våra dagar. Fokus ligger på kopplingen mellan folklig aktivism och demokratins utveckling. Få ämnen kan väl vara viktigare i en tid då politikerklassen verkar vilja ha så lite inblandning i demokratin som möjligt från folk i allmänhet och folkrörelser i synnerhet?

Inom arbetarrörelsens historia är 1905 främst känt som året för Första ryska revolutionen, den resning som skulle komma att bli ett genrep för den stora revolutionen tolv år senare. Men även i Sverige var 1905 ett märkesår för arbetarrörelsen, för det året lyckades den svenska arbetarklassen stoppa både en antistrejklag och ett krig. Och detta trots att de flesta saknade rösträtt, att det bara satt fyra socialdemokrater i riksdagen och att LO hade knappt 87 000 medlemmar.

I maj det året röstade riksdagens andra kammare med knapp majoritet nej till den så kallade Åkarpslagen 2. Lagförslaget ville förbjuda strejker för arbetare inom stat och kommun, men också för lantarbetare, med motivationen att sådana strejker var ”samhällsfarliga”.  (Den första Åkarpslagen, från 1899, var för övrigt en skyddslag för strejkbrytare.) Det var inte utifrån några demokrati- och frihetsideal som ledamöterna ur Liberala samlingspartiet slutligen röstade mot lagen, utan av fruktan för den omedelbara storstrejk med vilken arbetarrörelsens båda grenar, parti och fack, gemensamt lovat att besvara den.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp