Inrikes #91/2020

Fortsatt många timmisar i äldrevården vid andra våg

Region Stockholm inrymmer flera av de kommuner vars andel timanställda är som allra högst och allra högst ligger Danderyd och Värmdö kommun. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Flera undersökningar har visat på en koppling mellan hög andel tillfälligt anställda på äldreboenden och utbredd covid-smitta. I Danderyd och Värmdö kommuner utgörs arbetsstyrkan i äldrevården till närmare 40 procent av timanställda och någon snar förändring tycks inte vara i sikte för att möta den pågående andra covidvågen.

I mitten av april misstänkte statsepidemiolog Anders Tegnell att tillfälliga anställningar kan vara en förklaring till den höga smittspridningen på landets äldreboenden. Sedan dess har både Smittskydd Stockholm och Kommunal kunnat visa att en skillnad, mellan de äldreboenden som hållit smittan borta och de som fått in den, är en klart högre andel tim- och bemanningsanställda.

Region Stockholm inrymmer flera av de kommuner vars andel timanställda är som allra högst och allra högst ligger Danderyd och Värmdö kommun. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner hade kommunerna, i slutet av förra året innan pandemin bröt ut, en äldreomsorgsbemanning som bestod av 39 respektive 38 procent timanställda.

– Det är klart att man inte vill sticka ut på det sättet, säger Carina Erlandsson moderat ordförande för Danderyds socialnämnd. 

Det som är viktigast nu är att hålla smittan borta från de äldre eftersom de har störst risk att drabbas hårt om det blir smittade.

Carina Erlandsson, moderat ordförande för Danderyds socialnämnd

Men trots tecknen på koppling mellan en hög omsättning och andel timvikarier som sköter om de äldre, och trots att både kommunerna uppger att de anser det viktigt att höja andelen fastanställda, har ingen av kommunerna sedan pandemiutbrottet vidtagit åtgärder som lyckats vända situationen.

Carina Erlandsson betonar att hon tycker att det är en viktig fråga både för verksamheterna och för de som jobbar att ha fast arbete, men känner inte till om det pågår ett riktat arbete i den riktningen. Det har åtminstone inte diskuterats i nämnden sedan sommaren då hon intervjuades om samma fråga senast.

– Vi har inte drivit den frågan aktivt nu, men jag tycker att det är en viktig fråga. Det som är viktigast nu är att hålla smittan borta från de äldre eftersom de har störst risk att drabbas hårt om det blir smittade. Det är prio, säger hon.

Men, säger hon, är hon inte övertygad om att kopplingen mellan smitta och osäkra anställningar. Hur det ligger till kommer visa sig först efteråt och hon vill inte söka syndabockar. 

– Det är att göra det för enkelt för sig och skylla på timvikarier. Det visar Danderyds goda  arbete att förhindra smittspridning.

Danderyd har inte högst andel smittade på äldreboenden, men de har inte hållit smittan borta. De ligger nästan på decimalen exakt på snittet för riket för andelen äldre som bekräftats smittade av covid-19 på ett äldreboende på 32,3 procent, strax under snittet i Stockholms stad. Tillsammans med smittade äldre med hemtjänst är siffran 52,7 procent. 

Men att det inte ser värre ut, är bara en fråga om tur, anser Susanne Lindoff Dahlqvist, ordförande för Kommunals sektion nordost. Att minimera risken borde ha gjorts åtminstone innan den andra vågen av smittan kom, säger hon. 

– Det hade varit en väldigt bra idé att titta över bemanningen när den första vågen lagt sig, alla var väl övertygade om att något mer skulle komma. Det hade varit fint om det ansvaret hade tagits från politiskt håll. Det kostar mer pengar än man lägger ned på sin äldreomsorg, säger Susanne Lindoff Dahlqvist.

Värmdö kommun har näst högst andel timanställda och ligger fem procentenheter över snittet för andelen smittade på äldreboenden, tillsammans med smittade äldre i hemtjänst är siffran 66,9 procent. Men till skillnad från sin motsvarighet i Danderyd, så säger Anna Lipinska, Kristdemokratisk ordförande i Värmdös vård och omsorgsnämnd, att kommunen prioriterat frågan om att minska andelen timanställda i äldreomsorg och hemtjänst redan innan pandemin. Men hon säger att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens, kanske på grund av att Värmdös geografiska läge.   

Hade ni inte kunnat anställa timvikarierna? 

– De som vill ha anställning och har kompetensen kan få det. Men det finns de som inte vill bli anställda utan vill jobba som vikarie. Det är inte en enda chef som inte vill ha fast anställd personal, säger hon. 

Kommunen har nu flera åtgärder planerade. I budgeten avsätts nu pengar från regeringens coronaåtgärd äldreomsorgslyftet, för att satsa på utbildning av personal med löftet att vid genomgången utbildning väntar en tillsvidareanställning. Men utöver det så jobbar kommunen nu också mot att upprätta en central vikariepool, som skulle både kunna ge stabilitet för verksamheterna och längre anställningar.

– Vikarier kommer alltid att behövas eftersom folk blir sjuka. En central vikariepool är en idé som lyfts vid flera tidigare tillfällen och som testats i samband med Corona, men varit tvungen att läggas på is. Men det är upplevde vi vara en väldigt bra lösning och något vi kommer att ta upp igen så fort det är möjligt. Det är ett absolut mål, säger hon.

Anna Lipinska, kommunalråd (KD) Värmdö Foto: Lars Åke Holst/ Gustavsbergs Bildateljé
Anna Lipinska, kommunalråd (KD) Värmdö
Foto: Lars Åke Holst/ Gustavsbergs Bildateljé

Helene Ryderstedt är förhandlingsansvarig för Kommunal Värmdö hon reagerar med förvåning när hon hör om kommunens vikariepoolplaner.

– Sade hon det? Det är ju vårt förslag som vi yrkat på i åratal, ett förslag som inte fått något gehör. Det var ju intressant att få veta det, säger hon. 

Hon blir kanske inte lika förvånad när hon hör om Anna Lipinskas beskrivning av hur kommunen erbjuder fastanställningar, men har svårt att hitta personal som har kompetens och vill bli anställd.

– Jag har inte den bilden som hon har. Det kan finnas enskilda fall där man valt att vara timmis för att man är ensamstående och har svårt med barnomsorg, så en liten sanning där, men jag tror inte den bilden stämmer helt och hållet. Det handlar om ekonomi. Man väljer att ha timmisar, Helene Ryderstedt.

Hon är överens med sin kollega i Danderyd med analysen att även om viljan till att anställa fler på tillsvidarekontrakt, saknas den politiska viljan att betala för det. Resultatet blir att verksamheterna anställer timvikarier för att inte bemanna mer än vad som behövs för att fylla scheman för att inte dra över budget. Helene Ryderstedt kan inte hålla med om beskrivningen att något arbete för att minska andelen timvikarier pågått hittills, något resultat kan hon i alla fall inte se. Hon anser inte att politikerna tagit det ansvar som de borde.

– Det tycker jag inte. Man skulle ha börjat jobba mycket tidigare när det här började och vi är ju redan i en ny våg med farligt höga siffror och jag kan inte se att det är förberett.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga