Inrikes #74/2020

Planen: Spärrvakter ska göra det ”lite pinsamt” att planka

På tisdagseftermiddagen protesterade stationsvärdar utanför Centralstationen i Stockholm mot det nya förslaget. Foto: Julia Lindblom

Personal i Stockholms pendel- och tunnelbanetrafik protesterade på tisdagen mot regionens planer på att låta spärrvakter sälja fika. Men störst oro väcker planerna på att avskaffa spärrkuren och istället flytta ut vakten för att bland annat göra det ”lite pinsamt” genom att påminna kunder att betala. Av beslutsunderlaget framgår att ingen facklig åsikt inhämtats.

Region Stockholm planerar att ge nya roller åt stationsvärdarna, de så kallade spärrvakterna, i tunnelbanan. Enligt planen ska bland annat personalen, på mindre trafikerade stationer, kunna bemanna en kiosk.

Men den personal i Stockholms pendeltåg och tunnelbana som samlades på tisdagen utanför centralstationen för att protestera, samtidigt som Trafikförvaltningen behandlade förslaget, oroade sig också över en annan förändring.

Det upplevs som otrygg arbetsmiljö att stå ute bland resenärerna på det sättet.

Rainer Andersson, ordförande för SEKO Pendelklubben
Foto: Julia LindblomPå tisdagseftermiddagen protesterade stationsvärdar utanför Centralstationen i Stockholm mot det nya förslaget.
Foto: Julia Lindblom
På tisdagseftermiddagen protesterade stationsvärdar utanför Centralstationen i Stockholm mot det nya förslaget.

Enligt planen ska kuren avskaffas och stationsvärden istället placeras i resenärsflödet bakom spärrarna och därmed kunna ”användas till övervakning”, bland annat för att minska så kallad plankning. 

”En sådan placering av bemanningen kommer dessutom att ge en möjlighet till att påminna de resenärer som passerar utan att validera biljett vilket blir lite pinsamt och kommer på sikt att bidra till att minska svinnet.”, står det i beslutsunderlaget.
 
– Det reser en massa farhågor. Det upplevs som otrygg arbetsmiljö att stå ute bland resenärerna på det sättet. I dag ingriper vi inte och vi kan inte agera polis på det sättet. Vi har redan idag kollegor som utsätts för hot och våld i spärren. Det kan grunda sig i missnöje eller berusade eller narkotikapåverkade personer som passerar, säger Rainer Andersson, ordförande för SEKO Pendelklubben. 

Enligt underlaget behövs inga nya riskbedömningar. Detta eftersom förändringen ”utgår från befintliga regler och påverkar inte befintliga riskbedömningar”.

Vi ska istället riskera vår egen säkerhet genom att sälja kaffe och vara någon slags barista. Det tillhör inte våra arbetsuppgifter.

Amina Qabli, stationsvärd

Amina Qabli, 29 år, arbetar som stationsvärd på Odenplan. Hon har arbetat på MTR i tre år.

– Jag tycker det är moraliskt fel att utsätta personalen för så otrygga arbetsmiljöer. Att vi nu ska stå utanför den säkra servicemodulen där vi har tillgång till larm, och göra saker som inte tillhör våra arbetsuppgifter. Det är inte vad vi är utbildade till, säger hon och fortsätter:

– Det är ingen som gått igenom själva riskanalysen på förslaget. Att nu klubba eller ha ett möte om detta utan att meddela oss anställda eller fråga vad vi tycker är helt orimligt.

Region Stockholm säger själva att detta ska skapa trygghet för resenärerna. Vad tänker du om detta?

– Det skapar inte direkt trygghet. Vi har ingen befogenhet att kunna stoppa plankare eller ställa oss i vägen. Vi ska istället riskera vår egen säkerhet genom att sälja kaffe och vara någon slags barista. Det tillhör inte våra arbetsuppgifter. Jag tycker det är ett jättekonstigt förslag, säger Amina Qabli.

Foto: Julia LindblomAmina Qabli, 29 år, arbetar som stationsvärd på Odenplan och tycker att förslaget innebär stora försämringar av arbetsmiljön.
Foto: Julia Lindblom
Amina Qabli, 29 år, arbetar som stationsvärd på Odenplan och tycker att förslaget innebär stora försämringar av arbetsmiljön.

Planerna på stationsvärdarnas nya arbetsuppgifter är en del av en större satsning på att öka intäkterna för finansiera Stockholms kollektivtrafik. Detta ska bland annat ske genom utökade reklamplatser och att erbjuda företag att öppna affärer innanför spärrområdet. Stationsvärdarnas förändrade roll motiveras bland annat med att det i kundundersökningar efterfrågats en större trygghet och öppenhet.

Stationsvärdarnas placering utanför spärrkiosken och att de då kan ”heja” på resenärerna ska medföra ett ”personligare bemötande” och en mer ”välkomnande miljö”. Dessutom noterar regionen i underlaget att det finns en önskan från tågoperatören MTR att ”personalen skall få göra fler saker.”

Men förutom oron så grundar sig en del av upprördheten hos personalen att personalen hållits ovetande om planerna ända tills strax innan de skulle upp till beslut på tisdagen. I beslutsunderlaget redovisas att ”Eventuella fackliga åsikter på dessa förslag har inte undersökts.” 

– Det enda vi vet är att MTR velat det här länge och som det framgått ända sedan 2016, men inte pratat med vår personal eller fackliga företrädare. Vi har haft medlemmar som kontaktat regionen, men det enda Trafikregionborgarrådet Kristoffer Tamsons sekreterare svarat är att det inte står i avtalet var stationsvärden ska befinna sig, säger han. 

Samtidigt verkar regionen vara beredda på motstånd. ”Förändring kan motarbetas men när den har ambitionen att säkra stationsvärdens arbete och skapa intressantare arbetsuppgifter så brukar det inte vara ett problem.”

Vidare noterar tjänstemännen som formulerat underlaget att lösningen på det problemet överlåts åt företagen som bemannar pendeln och tunnelbanan.

Foto: Julia Lindblom
Foto: Julia Lindblom

Rainer Andersson ställer sig också frågande till hur regionen kunnat vara beredda att svänga så drastiskt. Som Arbetaren tidigare rapporterat om har det funnits en pågående lågintensiv konflikt om personalens förbud att lämna spärrkiosken obemannad utan avlösning ens för att gå på toaletten. 

– Det är en motsägelse när regionen tidigare utdelat böter om man lämnat luckan en sekund på vissa stationer. Varje gång du är kissnödig och inte får avlösning har det kostat MTR 5000 kronor har det hetat, säger han.

Det problemet berörs i beslutsunderlaget med följande formulering om att det inom förvaltningen: ”anses att stationsvärden inte kan lämna spärrkiosken, något som måste hanteras om en förändring skall kunna genomföras. I avtalen med operatörerna finns lite olika formuleringar som gör att bemanning utanför spärrkiosken rent avtalsmässigt kan hanteras”.

Arbetaren har sökt regionen för en kommentar. Mejl som skickats till presstjänsten med frågor har inte besvarats innan denna artikel publicerats.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp