Nej till EU:s försvagning av anställningstryggheten

Förhandlingarna om las följer det som fastslagits i EU:s sociala pelare vad gäller sämre anställningsskydd, fortbildning och omställning vid uppsägning. Stoppa las-förhandlingarna och genomförandet av EU:s sociala pelare, skriver företrädare för Folkrörelsen Nej till EU.

Debatt
EU:s inflytande präglar uppluckringen av arbetsrätten. Det skriver företrädare för Folkrörelsen Nej till EU.
Foto: Virginia Mayo/AP/TT

I januariavtalet som kom till för att skapa underlag för en regering efter valet 2018 fick Liberalerna och Centerpartiet med en punkt om förändring av arbetsrätten. För den socialdemokratiska ledningen var det välkommet att själva slippa lägga ett sådant förslag.

Detta var egentligen inte en eftergift till Liberalerna och Centerpartiet utan en del i implementering av EU:s sociala pelare som antogs på det informella EU-toppmötet i Göteborg 2017.

· Punkt nr: 5, Trygg och anpassningsbar anställning talas om ”I överensstämmelse med lagstiftning och kollektivavtal ska arbetsgivare få den flexibilitet de behöver för att snabbt anpassa sig till ändrade ekonomiska förutsättningar”.

· Punkt nr: 1 och 4 där det stadgas om fortbildning och omställningsstöd vid uppsägning.

Den sociala pelaren har gjorts till en del av EU:s planeringstermin som är EU:s årsvisa uppföljningssystem för införandet av olika EU-överenskommelser. Förhandlingarna om las följer EU:s sociala pelare vad gäller sämre anställningsskydd, fortbildning och omställning vid uppsägning.

Ledningarna för LO, TCO och SACO deltog på det informella toppmötet i Göteborg 2017 utan att anmärka på frågan om anställningsskyddet. Regeringen har tagit till storsläggan och hotar med lagstiftning om parterna inte kommer överens. Det fackliga motståndet mot försämringarna i las är massivt, men ändå väljer LO-ledningen att delta i förhandlingarna.

EU:s överstatlighet slår sönder nationell lagstiftning och förutsättningar för den svenska modellen, till förmån för en amerikansk modell för anställningsförhållanden. Sverige har haft en framstående arbetsmarknadsutbildning för omställning, som varit statlig och gratis. Med förhandlingarna om implementering av den sociala pelaren med diskussioner om finansiering av omställningsstöd och utbildning finns en risk att den svenska modellen för arbetsmarknadsutbildning ytterligare försämras om företagen själva ska ta det ekonomiska ansvaret.

· Nej till genomförandet av EU:s sociala pelare.

· Försvara anställningsskyddet – stoppa las-förhandlingarna

Per Hernmar, ordförande i riksstyrelsen Folkrörelsen Nej till EU.