Inrikes #40/2020

Människoexploatering problem inom bygg

Enligt rapporten har det skett en successiv ökning av antalet fall där byggarbetare tvingas betala tillbaka delar av lönen till arbetsgivaren för att för att behålla arbetstillståndet. Foto: Pär Olsson/SvD/TT

En byggarbetare från ett land utanför EU utlovas schysta villkor och bra lön av en arbetsgivare i Sverige. När arbetaren väl kommer hit visar sig lönen ligga på mellan 30 till 50 kronor i timmen. Eller så uteblir den helt. Fair Play Bygg som granskar illegal verksamhet inom byggbranschen menar att människoexploatering är ett allvarligt problem inom byggsektorn och att antalet inkomna tips på brottslighet inom branschen har ökat.

Fair Play Bygg är ett projekt som startades 2016 för att granska och ge myndigheterna information om pågående brottslighet inom byggbranschen. Verksamheten drivs av Stockholms Byggmästareförening tillsammans med Byggnads Stockholm-Gotland. I årets rapport står att antalet tips om brottslighet har ökat med 240 procent sedan 2016, för att under 2019 hamna på 361 inkomna tips. Av dessa har 241 bearbetade ärenden lämnats över från Fair Play Bygg till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. 

– Vi kan däremot inte dra slutsatsen att det ökade antalet tips beror på att brottsligheten inom branschen ökat. Det kan likväl bero på att Fair Play Bygg har blivit mer etablerad och att tipsen ökat av den anledningen, säger Peter Leander.

46 av de 241 inkomna tipsen handlar om gravt misskötta arbetsplatser. Det kan handla om arbete på hög höjd utan korrekta fallskydd eller arbetare som river asbest helt eller delvis utan skyddsutrustning och ventilation.

Det vanligaste brotten är skatterelaterade. Det handlar om arbetsgivare som betalar ut lönen svart och struntar i att betala in arbetsgivaravgifter och inkomstskatt. 

Enligt rapporten har det skett en successiv ökning av antalet fall där byggarbetare tvingas betala tillbaka delar av lönen till arbetsgivaren för att för att behålla arbetstillståndet. Peter Leander, som är redaktör för Fair Play Byggs årsrapport, menar att människoexploatering är ett allvarligt problem inom branschen.

– Det är främst medborgare från länder utanför EU som utnyttjas. De lovas schyssta villkor och bra lön. När de kommer till Sverige får de en lön på 30-50 kronor i timmen, eller tvingas ibland arbeta helt oavlönat. De jobbar längre dagar, får göra farligare arbetsuppgifter och har sämre arbetsmiljö. Att vistelsen i Sverige ofta är beroende av arbetsgivaren gör det svårare för dem att ställa krav på arbetsplatsen, säger Peter Leander. 

Av de överlämnade tipsen gäller endast fem människoexploatering och människohandel, vilket enligt rapportförfattarna är lite i förhållande till hur vanligt förekommande det varit med påståenden om utebliven lön och inhumana levnads- och arbetsvillkor. Anledningen till snedvridningen beror på att uppgiftslämnarna varit anonyma och att det då varit svårt att ställa de följdfrågor som behövts.

Så snart arbetsgivaren får veta att personen kontaktat facket så skickas individen hem.

Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads region Stockholm-Gotland

Tomas Kullberg, ordförande för Svenska Byggarbetareförbundets region Stockholm-Gotland, berättar att facket besökt flera arbetsplatser där de vet att illegal verksamhet pågår. Men byggarbetare som arbetar under de här premisserna vågar sällan prata med facket i rädsla för att skickas hem av arbetsgivaren eller i rädsla för att deras familjer, som i många fall bor i bostäder kopplade till företaget, ska bli bostadslösa.

Vad kan Byggnads göra i en sådan situation? 

– Det vi kan göra är att störa strukturen genom att ställa krav på den huvudentreprenör som anlitat ett byggföretag med den här typen av arbetsvillkor. Det kan däremot vara svårt att rädda den enskilda individen, för att så snart arbetsgivaren får veta att personen kontaktat facket så skickas individen hem, säger Tomas Kullberg. 

Fair Play Bygg menar att illegal verksamhet inom byggbranschen skapar en osund konkurrens där företag inte kan konkurrera på lika villkor. Å ena sidan finns svarta och gråa företag som struntar i svensk skattelagstiftning och därigenom kan sänka sina priser. Å andra sidan finns företag som sköter sig, som betala bra löner, försäkrar anställda och har en bra arbetsmiljö. Men schyssta villkor kostar mer vilket i sin tur påverkar priserna.

– Det hela resulterar i att de illegala verksamheterna vinner kontrakt och kapar åt sig delar av byggmarknaden. Det går inte att ha en arbetsmarknad som fungerar på det sättet, säger Peter Leander.

För att motverka brottsligheten vill Fair Play Bygg ha mer kontroller och myndighetsnärvaro på arbetsplatserna, men även ett större samarbete mellan myndigheterna för att stävja problemet. 

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984