Inrikes #40/2020

Barn till reducerat pris

Strandade bebisar, födda av ukrainska surrogatmödrar, som inte kunnat hämtas på grund av reserestriktioner. Foto: Sergei Supinsky/AFP/TT

Surrogatbarn kan inte lämna Ukraina efter att gränserna stängts. Mitt under rådande pandemi annonserar den svenska surrogatförmedlingen Tammuz reducerade priser.

I Ukraina har flera barn fastnat i landet när gränserna stängts till följd av coronapandemin. I en video som släppts av företaget Biotexcom, som Arbetaren skrivit om tidigare, visar de hur 46 spädbarn födda av surrogatmammor ligger radade i barnsängar på ett hotell i Kiev, i väntan på att gränserna ska öppna igen. 

Den 19 april belyste Sveriges television situationen genom att intervjua ett svenskt par som inte kan ta sig till Ukraina till följd av restriktionerna som införts under pandemin. Om några veckor ska en surrogatmamma föda barnet. Hennes eller barnets perspektiv lyftes inte fram. 

– Majoriteten av rapporteringen i frågan utgår ifrån beställarnas och förmedlingens perspektiv, där kvinnan som bär barnet osynliggörs. Istället för att det handlar om barnets rätt till föräldrar, handlar rapporteringen om föräldrarnas rätt till barn, säger Clara Berglund som är generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby.

I Sverige finns det ingen offentlig statistik på antal barn födda av en surrogatförälder, men enligt en sammanställning som gjorts av en juristbyrån Napoleon jurister, som arbetar med surrogatarrangemang, beräknas 215 svenska barn ha fötts av en surrogatmamma 2019.

Vi ger inga intervjuer just nu. Hej då.

Eduardo Afonso, vd, Tammuz nordic surrogacy.

Tammuz är Sveriges första förmedling av surrogatmammor och grundades 2016. Företaget har skickat ett brev till bland annat utrikesminister Ann Linde för att få igenom en reglerad legalisering. Detta för att underlätta för deras kunder att få hem barnen till Sverige under coronakrisen. 

I början av maj gick företaget ut med reducerade priser på surrogatmödrar i både Ukraina och USA, trots den pågående pandemin. Mellan den 10 maj och 1 augusti kan ett begränsat antal sökande få ett stöd från en fond som Tammuz har startat, vilket kan göra surrogatarrangemang i USA eller Ukraina mellan 38 000 och 115 000 kronor billigare. På sajten betonas dock att surrogatprocessen kan börja först när restriktionerna har lyfts. När Arbetaren kontaktar företaget svarar verkställande direktör Eduardo Afonso. Han säger direkt att företaget inte ställer upp på intervju. 

Hur kommer det sig att ni har reducerat pris på surrogatmödrar just nu?  

– Vi ger inga intervjuer just nu. Hej då.

Sveriges kvinnolobby har länge arbetat mot surrogatmoderskap. Clara Berglund menar att surrogatindustrin är ett av de största hoten mot kvinnors rättigheter i modern tid och säger att det är en industri där både kvinnan och barnen far illa. 

– Det är en global industri som handlar med fattiga kvinnor kroppar, säger Clara Berglund. 

Vad är din reaktion på att surrogatförmedlaren Tammuz just nu har reducerade priser på surrogatmödraskap? 

– Det förvånar inte mig. Det avslöjar snarare att det här handlar om just kommersiell handel. Genom att sänka priserna vill de öka efterfrågan, säger hon. 

Surrogatmoderskap är inte tillåtet i den svenska hälso- och sjukvården, däremot går det bra att använda sig av en surrogatmoder i ett annat land där det är tillåtet. Ofta är det det beställande parets befruktade ägg som surrogatmamman sedan får bära. I Sverige ser lagen ut som så att det är kvinnan som föder barnet som automatiskt blir den rättsliga föräldern, även om barnet bär en annan kvinnas gener. Efter att surrogatbarnet födds så är tanken att mannens gentik kontrolleras mot barnet för att fastställa att han är fadern. När han fått vårdnaden över barnet så ansöker den beställande kvinnan om närståendeadoption. 

Det har förts diskussioner om att lagliggöra altruistiska surrogatmoderskap i Sverige, där  graviditeten sker utan betalning. Förslaget godkändes däremot inte av regeringens utredning 2016.

– Det viktigaste skälet till att vi inte vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har föregåtts av ett tvång, sa Eva Wendel Rosberg, som ledde utredningen, i en kommentar till SVT. 

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984