Inrikes #15/2020

LAS-utredningen: avskaffa rätten att stoppa uppsägningar

En andra läcka ur utredningen pekar mot att vad som ligger på bordet är att begränsa fackens möjligheter att ogiltigförklara en uppsägning om den anses felaktig. FOTO: Axel Green

Regeringens utredning kring Lagen om anställningsskydd skriver nu konkreta lagförslag. En läcka till tidningen Arbetet berättar nu att ett av dem är att begränsa fackens möjligheter att ogiltigförklara en uppsägning. Arbetsköparorganisationen Företagarna tolkar det som att utredningen lyssnat på deras krav att slopa möjligheten helt.

Den utredning som Regeringen tillsatt för att se över Lagen om anställningsskydd, LAS, ska vara färdig senast den sista maj. En andra läcka ur utredningen pekar mot att vad som ligger på bordet är att begränsa fackens, och även anställdas, möjligheter att ogiltigförklara en uppsägning om den anses felaktig. För företag med färre än 15 anställda föreslås rätten avskaffas helt. Källor med insyn i utredning uppger till tidningen Arbetet att förslaget är ett av de som syftar till att förenkla för arbetsköpare att säga upp personal ”av personliga skäl”. Än har inte uppgiften vare sig förnekats, eller bekräftats av utredarna.

– Nu är vi i ett skede där vi skriver konkreta förslag. Först om turordningsreglerna och de anställdas kompetensutveckling, och nu om kostnaderna vid uppsägning och balansen mellan olika anställningsformer, säger LAS-utredningens huvudsekreterare Marie Gartell till tidningen.

Det är det som diskuteras nu och går man åt det hållet, det vill säga att man tar bort möjligheten att ogiltigförklara, är det ett väldigt bra steg.
Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna

Utredningen, som tillsatts av regeringen som ett led i januariöverenskommelsen med L och C, har bland annat i uppdrag att föreslå förändringar i LAS som ska innebära lägre kostnader för särskilt små företag att säga upp personal. Den lösning som, enligt Arbetets källor, nu diskuteras går i linje med krav som exempelvis arbetsköparorganisationen Företagarna framfört. Kravet från arbetsköparorganisationen är att slopa möjligheten överhuvudtaget.

– Det är det som diskuteras nu och går man åt det hållet, det vill säga att man tar bort möjligheten att ogiltigförklara, är det ett väldigt bra steg, säger Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

I dag, om facket anser att en uppsägning av personliga skäl skett utan saklig grund eller på annat sätt är felaktig, kan organisationen ogiltigförklara den i väntan på rättslig prövning. Följden blir att uppsägningen tillfälligt stoppas och oavsett om den anställda inte får arbetsuppgifter får hen ändå lön. Väntetiden på att en tvist tas upp och sedan avgörs i Arbetsdomstolen kan dröja i över ett år. Men om LAS-utredningen lägger fram förslaget och det sedan blir lag ska den enda möjligheten vara om facket kan bevisa att uppsägningen bryter mot diskriminerings-, förtroendemanna- eller föräldraledighetslagen.

Lise-Lotte Argulander, Foto: Lars Clason

Bestämmelsen ska skydda anställda från att stå utan försörjning, men från arbetsköparsidan ses det som ”kostnadsdrivande” och orättvist eftersom företaget i slutändan kan visa sig haft rätt, säger Lise-Lotte Argulander. Men utöver det är hon övertygad om att facken medvetetet missbrukar bestämmelsen för att bland annat pressa företagen på pengar.

– Inte alla fack, men många gör det slentrianmässigt för att komma i ett bättre förhandlingsläge och få ut mer pengar av företagen, säger hon.

Tidigare läckor ur LAS-utredningen har pekat mot att även förslag gällande undantag i turordningen, det vill säga principen ”sist in – först ut”, kan komma att läggas fram. I januari uppgav källor till tidningen Arbetsvärlden att utredningen planerade föreslå att ge företagen rätt att välja ut och behålla upp till sex nyligare anställda personer. Istället skulle då personer med längre uppsägningstid vara tvungna att lämna sina jobb.

Arbetaren har sökt LO för en kommentar, men dessa har inte återkommit.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984