Utrikes #15/2020

Fem risker klimatforskare varnar för

Extremväder leder till ökade kostnader för att avhjälpa miljöskador. Foto: Jorge Luis Baños/IPS

Vår planet blir allt varmare och en miljon arter hotas av utrotning. En ny undersökning där över 200 forskare svarat visar att det finns fem stora globala risker vi står inför.

De fem stora riskerna som listats av forskarna är: brist på åtgärder för och lindring av klimatförändringar, extremväder, stor förlust av biologisk mångfald och kollaps av ekosystem, matkriser och vattenkriser. Klimatförändringarna beskrivs som en underliggande orsak.

Ett antal underordnade risker är också starkt förknippade med dessa fem risker, nämligen ofrivillig migration, social instabilitet och avsaknad av god förvaltning på nationell, regional eller global nivå.

Det visar den undersökning som gjorts av Future Earth, ett globalt nätverk av flera tusen forskare som kallas världens största miljöforskningssatsning. Nätverket har syftet att försöka bryta de destruktiva samhällsspiraler som orsakat dagens globala hållbarhetsproblem. Det handlar om att koppla ihop naturvetenskapens insikter med forskning om ekonomi, förvaltning, beteendevetenskap och filosofi samt all den kunskap och erfarenhet som samhället sitter på.

Anne Larigauderie som leder FN:s vetenskapspanel för biologisk mångfald, IPBES, beskriver att klimatförändringar, extremväder, förlust av biologisk mångfald, mat- och vattenkriser redan är ett faktum, och främst till följd av mänsklighetens påverkan på planeten.

– Det är därför absolut nödvändigt att vetenskapen och världens experter gör sina röster hörda – så som Future Earth har gjort – för att ge beslutsfattare det underlag och de alternativ de behöver för att agera, säger hon till IPS.

Enligt IPBES riskerar en miljon av jordens åtta miljoner växt- och djurarter utrotning.

– Men lösningarna på krisen finns fortfarande inom räckhåll, säger Anne Larigauderie.

År 2010 antog världens länder en strategisk plan för biologisk mångfald under perioden 2011-2020. Denna plan innehåller 20 delmål som kallas Aichimålen. Enligt IPBES har det dock bara gjorts framsteg kring fyra av målen. Dessa fyra mål berör bland annat åtgärder för att skydda områden, åtgärder för att ta itu med ohållbar användning av resurser och olaglig fångst eller handel med arter.

Anne Larigauderie understryker att mänsklig utveckling är direkt beroende av naturen – både när det gäller tillgång till mat, vatten, arbetstillfällen, en god hälsa och ett gott välbefinnande.

Minskningen av biologisk mångfald innebär att det blir svårt att uppfylla de flesta av FN:s globala hållbarhetsmål till 2030 menar hon – om inte ett globalt systemskifte sker.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Hallå  👋

Vill du läsa senaste numret av vårt låsta Månadsmagasin gratis på webben? Skriv upp dig på nyhetsbrevet så skickar vi det på mejlen.

Nyhetsbrevet innehåller:

✔ Senaste rubrikerna två gånger i veckan

✔ Utvalda reportage på söndagar