Inrikes #13/2020

Arbetsmiljöverket: “Överallt hittade vi brister”

Vid kontroller av 150 företag runtom i landet upptäcktes 190 olika arbetsmiljörisker. Foto: Arbetsmiljöverket

Majoriteten av de 150 företag inom bygg, skönhet, restaurang och bilvård som Arbetsmiljöverket besökt hade brister i arbetsmiljön. I många fall så pass allvarliga att arbetarna riskerade sina liv. – I princip överallt dit vi kommer hittar vi brister. Och ibland så allvarliga att de som jobbar där inte kan räkna med att komma hem när dagen är slut, säger Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Skatteverket och fem andra myndigheter arbetar gemensamt mot brott i arbetslivet. Under de senaste två veckorna har myndigheterna gjort oanmälda kontroller vid 150 företag runtom i landet. Resultaten av kontrollerna visar att det finns arbetsmiljöbrister hos ungefär sju av tio kontrollerade företag och totalt upptäcktes 190 olika arbetsmiljörisker hos de kontrollerade företagen.

– Vi har sett människor springa på tak utan fallskydd, obesiktigade billyftar inom bilbranschen, degblandare som saknar skydd mot ofrivillig kontakt – där det är en omedelbar risk att du får din arm amputerad, säger Arne Alfredsson, tf chef för avdelningen Myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket, och fortsätter:

– Det är svårt att inte bli bedrövad över att människor inte fattar att man inte ska jobba på höga höjder på ett bygge utan fast fallskydd. Där är det en uppenbar risk att man kan ramla ner och slå ihjäl sig.

Arne Alfredsson
Arne Alfredsson Foto: Arbetsmiljöverket

De branscher som myndigheterna riktat speciell fokus mot låg inom bygg, skönhet, restaurang och bilvård. Det på grund av att det är branscher där problem inom arbetsmiljön är vanligt förekommande. Inom skönhetsindustrin är det ofta ventilation som brister, vilket kan få allvarliga konsekvenser för arbetarna som riskerar att drabbas av svåra sjukdomar.

– Jobbar man med nagelförlängning eller den typen av arbetsuppgifter så arbetar man ofta med väldigt starka kemikalier. Då är det väldigt viktigt att man har en fungerande processventilation så att man inte andas in de farliga ämnena. Men också att man är frisk från början. Jobbar man med härdplaster krävs det faktiskt att man har ett läkarintyg eller ett tjänstbarhetsintyg, där en läkare intygar att du är frisk att du kan jobba med de här ämnena, säger Arne Alfredsson.

Han tillägger att det är problem de hittar gång på gång och menar att så fort de sticker in sina huvuden i de här branscherna så hittar de samma problematik.

Då dessa insatser har gjorts i samarbete med flera myndigheter så har de kunnat se att företag som inte följer reglerna inom ett område, ofta gör överträde inom andra områden också.

– Hittar Arbetsmiljöverket brister hos ett företag så hittar ofta skatteverket, polisen och de andra myndigheterna också någonting, säger Arne Alfredsson.

Om vi inte gör rätt för oss och följer regelverket så kommer samhället att krackelera.
Arne Alfredsson, avdelningschef Arbetsmiljöverket

Byggbranschen är en bransch som länge varit beryktad för dåliga villkor och fusk, som i värsta fall kan kosta arbetarna livet.

– Vi har befunnit oss i en kraftig högkonjunktur vilket har lett till att byggbranschen behövt förstärkas med arbetskraft från andra länder, vilket i sig är nödvändigt. Men det innebär också att det blir en marknad som riskerar att bli överhettad och att det kommer in människor som absolut inte har i branschen att göra, säger Arne Alfredsson.

Ska man verka i en bransch ska man kunna branschen och veta vilket regelverk den går under samt vara villig att acceptera dessa. Men så är det långt ifrån alltid säger Arne Alfredsson och menar att ju längre ner i entreprenörsleden man kommer desto gråare och svartare har det en tendens att bli – inte bara ekonomiskt utan även arbetsmiljömässigt.

Arbetsmiljöverket blir ofta kontaktade av företag som säger att de måste agera, då av företag som säger sig försöka att vara seriösa men inte har en chans att ligga på samma prisnivån som konkurrerande företag gör, och där pekar på att något måste vara fel.

– Vi kan ju i det perspektivet konstatera att det inte är lätt att konkurrera på en marknad där det förekommer fusk, regelöverträde och brottslighet. Allt handlar ju om att vi spelar efter samma regler.

Inom byggbranschen är några av de största arbetsmiljöproblemen fallrisker, risk att andas in farligt byggdamm och belastningsergonomi.

– I princip överallt dit vi kommer hittar vi brister och ibland är de så allvarliga att de som jobbar där inte kan räkna med att komma hem när dagen är slut. Det som inspektörerna säger är att det inte har blivit bättre över åren.

Arne Alfredsson menar att arbetsmiljöproblemen ytterst handlar om Sveriges välfärd.

– Om vi inte gör rätt för oss och följer regelverket så kommer samhället att krackelera, säger han.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga