Hon räddades från giftermål som tolvåring

Bangladesh är ett av de länder i världen där barngifte är som mest utbrett och över hälften av alla kvinnor gifter sig innan de fyller 18. Under senaste åren har även lagarna ändrats och gjort det enklare att gifta bort barn. Men samtidigt finns det krafter som kämpar mot strömmen.
– Skulle jag ha gifts bort så skulle min kropp ha skadats, säger 14-årige Chumki Akter som lyckats undkomma bli bortgift.


Några höns jagar varandra längs en dammig grusväg i ett grönt landskap. Bakom en damm fylld med grönt vatten hänger färggranna kläder och torkar. Kläderna skymmer insynen till en samling hus som är byggda av olikformade plåtdelar. I ett av husen sitter fjortonårige Chumki Akter i en säng och syr. Ljuset från en glugg i väggen lyser upp henne där hon anstränger sig för att följa mönstret.

– Jag har bott här i hela mitt liv, här i byn, säger Chumki Akter och tittar upp.

Byn där hon bor ligger utanför staden Netrakona i Bangladeshs nordliga delar.

Över hälften av alla kvinnor i Bangladesh gifts bort innan de fyller 18. Andelen är störst på landsbygden.
Foto: Troy Enekvist
Chumki Akter
Foto: Troy Enekvist

På ett bord, någon meter från sängen, ligger en trave skolböcker staplade på varandra. Hon berättar att hon går i tionde klass och har en hoppfull syn på framtiden – tack vare att hon går i skolan, vilket är någonting som inte alltid varit självklart.

För två år sedan, när Chumki Akter var tolv år gammal, var hon nära på att giftas bort till en äldre man. Hennes föräldrar hade hittat en man till henne och skulle då lämna skolan för att istället bli hemmafru i sin nya familj. Men genom ett kollektivt motstånd från en kvinnogrupp i byn lyckades hennes föräldrar övertalas om att hon inte skulle giftas bort.

– Skulle jag ha gifts bort så skulle min kropp ha skadats. Jag skulle också tvingas sluta skolan, säger hon.

I Bangladesh ses unga flickor i många fall som en ekonomisk börda för familjerna, speciellt på landsbygden. Det är en av de drivande faktorerna till att flickor gifts bort i unga åldrar. Över 50 procent av flickorna i Bangladesh gifter sig innan de fyller 18 och och nära 18 procent innan de fyller 15 år, enligt UNICEF.

Föräldrar som inte har möjlighet att betala för utbildning tar då den enkla vägen och letar efter en man till deras dotter så att hon kan försörjas av honom.
Abdur Razzak, programkoordinator vid Sabalamby Unnayan Samity

– Familjer på landsbygden ser ett äktenskap med en äldre man som ett sätt för att skapa en ekonomisk trygghet. Föräldrar som inte har möjlighet att betala för utbildning tar då den enkla vägen och letar efter en man till deras dotter så att hon kan försörjas av honom, säger Abdur Razzak, programkoordinator vid Sabalamby Unnayan Samity (SUS), en ideell förening som bland annat arbetar mot barnäktenskap i Bangladesh.

Hon berättar att hennes kropp nog skulle tagit skada om giftermålet skulle gått igenom.
Foto: Troy Enekvist

Fakta: Barnäktenskap

Ungefär en av tre flickor i utvecklingsländer gifts bort innan de har fyllt 18 år. Över 32 800 flickor gifts bort varje dag. Det innebär att miljontals flickor gifts bort varje år.

Barnäktenskap ingås över hela världen, oavsett kontinent, religion eller kulturella traditioner. Det sker i Etiopien och Indien så väl som i USA och Storbritannien. Dock är det mer vanligt med barnäktenskap i utvecklingsländer, då fattigdom är en av de störst bidragande faktorerna.

Han förklarar att när en flicka blir äldre än 15 år så ökar trycket från samhället mot familjen för att arrangera ett äktenskap. De använder bland annat argument som att det är ett skydd för henne i en annars osäker omgivning. Razzak pekar på att återkommande naturkatastrofer och en frånvaro av en välfärd och statliga skyddsnät driver på fattigdom vilket resulterar i att fler barn gifts bort. Bangladesh är ett av de länder i världen som är mest sårbara för naturkatastrofer till följd av klimatförändringar, enligt Sida.

Trots att majoriteten av kvinnorna i Bangladesh gifter sig innan de fyller 18 så säger lagen att lägsta åldern för att gifta sig är 18 år för kvinnor och 21 för män. Dock tillkom en ny kontroversiell lag 2017, som säger att man vid ”speciella omständigheter” får gifta sig innan man fyller 18 respektive 21. Lagen gör att lägsta åldern för att gifta sig i realiteten försvinner, och att man kan giftas bort hur ung man än är. 

  Här är det föräldrarnas åsikt som gäller, det finns nästan inget utrymme för flickor att uttrycka sitt samtycke, säger Abdur Razzak.

Den bangladeshiska regimen har försvarat lagstiftningen och sagt att den inte uppmuntrar till våldtäkt och att det krävs tillit från de lokala domstolarna för att bedöma de speciella omständigheterna. Organisationen Human Rights Watch (HRW) har riktat kritik mot lagen och kallat det ett ”förödande steg bakåt i kampen mot barnäktenskap.” Där de även på pekar att Bangladesh har den högsta andelen barnäktenskap i Asien.

En kontroversiell lag som kom till 2017, säger att man vid ”speciella omständigheter” får gifta sig innan man fyller 18 år. Lagen gör att lägsta ålder för att gifta sig i realiteten försvinner, och att man kan giftas bort hur ung man än är.
Foto: Troy Enekvist

Fakta fortsättning:
Världens länder har i FN kommit överens om att barnäktenskap är en kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Barnäktenskap är förbjudet enligt både FN:s barnkonvention och kvinnokonvention. Barnäktenskap existerar på grund av konservativa värderingar, traditioner och fattigdom – inte för att världens länder inte vill stoppa barnäktenskap.

Källa: FN

När Chumki Akter var på väg att bli bortgift fick några kvinnor i hennes by reda på vad som var påväg att ske. Då kvinnor i byn sedan tidigare var organiserade i ett nätverk så gick de tillsammans till hennes föräldrar för att övertala dem att stoppa giftermålet. Abdur Razzak förklarar att de har ett starkt nätverk i området och att de både arbetar förebyggande för att förhindra att unga flickor gifts bort samt åker ut för att stoppa när de vet att något är på gång.

Chumki Akter och hennes familj bor alla i samma hus med två rum. Huset har två sängar som de delar på och ett bord där hon brukar sitta och studera. Hon hjälper hennes mamma att laga mat. Husets väggar är täckta av dagstidningar för att göra det lite mer hemtrevligt och en leksaksgitarr av plats hänger under ett durkslag på väggen. Hon berättar att hennes favoritämne i skolan är matematik.

– Jag vill slutföra min utbildning och göra mycket i mitt liv. Jag vill jobba och göra mig och mina föräldrar lyckliga, jag vill bli lärare, säger hon.

I dag läser Chumki Akter i klass 10. Hon läser för att bli lärare.
Foto: Troy Enekvist

Under 2019 stoppade organisationen SUS aktivt 21 äktenskap med minderåriga flickor som höll på att ske i området. Trots att fler än hälften av kvinnorna i Bangladesh gifter sig innan de fyller 18 år, så pekar statistiken på en minskning – om än en långsam sådan. I början av 2000-talat gifte sig 64 procent av kvinnorna innan de blev myndiga, vilket procentuellt sätt är fler än i dag. Men i absoluta tal är antalet större i dag.

– Majoriteten av invånarna i Bangladesh menar inte att det är en form av sexuellt våld att gifta bort barn, säger Abdur Razzak.