Inrikes #99/2019

LO, PTK och Svenskt Näringsliv överens i LAS-förhandling

De kvarvarande LO-förbunden, PTK och Svenskt Näringsliv är överens om den omstridda avsiktsförklaringen inför höstens LAS-förhandlingar. Karl-Petter Thorwaldsson och Tobias Baudin. FOTO: Lars Pehrson, Pontus Lundahl/TT Montage: Arbetaren

De kvarvarande LO-förbunden, tjänstemannaorganisationen PTK och Svenskt Näringsliv har blivit överens om den omstridda avsiktsförklaringen inför LAS-förhandlingarna i höst. Parterna lovar att inte införa ”fri uppsägningsrätt”, men formuleringar lämnar frågor kring om ”saklig grund” för uppsägning blir kvar. Kommunal och Seko köper inte LO-basens löften.

Ett decimerat LO, PTK och Svenskt Näringsliv har trots de senaste två veckornas turbulens kommit överens kring hur förhandlingarna om Lagen om anställningsskydd, LAS, ska fortgå. Den avsiktsförklaring vars innehåll och tillkomst lett till att sex förbund lämnat, på den fackliga sidan, är nu undertecknad och förhandlingarna pausas tills efter avtalsrörelsen.

– Vi har nu enats om en avsiktsförklaring för fortsatta förhandlingar. Parterna har olika syn på hur regelverket som styr arbetsmarknaden bör förändras men står gemensamt bakom principen att parterna ska ta ansvar för att komma överens om spelreglerna på arbetsmarknaden. Inte politikerna, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i ett pressmeddelande.

ANNONS: GE DIG SJÄLV DEN PERFEKTA JULKLAPPEN! (Eller någon du tycker om.) ARBETARENPREN + JÄTTEFIN BOK – BARA 49 KR/MÅNAD! www.arbetaren.se/jul2019/


I den reviderade avsiktsförklaringen säger sig parterna vara överens om att ta fram ”ett nytt anställningsskydd”. De skriver vidare att tillsvidareanställningsformen ska stärkas ”i förhållande till övriga anställningsformer”. De är överens om att allmän visstid ska ersättas av någonting annat och att det nya systemet ska ”stärka anställningsbarheten”.

Vid dagens möte i LO-styrelsen markerade vi också tydligt att vi aldrig i förhandlingarna kommer att gå med på att avskaffa begreppet saklig grund.
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

De senaste två veckorna har det på LO-sidan stormat när det framkommit att en liten hemlig grupp, utanför LO:s reguljära förhandlingskommitté, varit beredda att stryka att uppsägning måste ske på ”saklig grund” ur LAS. Det ledde till att fem förbund på LO-sidan och ett på PTK-sidan hoppade av förhandlingarna i protest mot att LO-ledningen tycks vara beredda att öppna för en i princip ”fri uppsägningsrätt” för arbetsköparna.

–  Avsiktsförklaringen säger att det inte handlar om att införa fri uppsägningsrätt för arbetsgivarna. Vid dagens möte i LO-styrelsen markerade vi också tydligt att vi aldrig i förhandlingarna kommer att gå med på att avskaffa begreppet saklig grund, säger Karl-Petter Thorwaldsson till Kommunalarbetaren.

I avsiktsförklaringen lovar parterna att det inte är tal om ”fri uppsägningsrätt”. I det gemensamma pressmeddelande som parterna skickade ut på torsdagen skriver de:

”Vidare föreslås större flexibilitet för arbetsgivaren vid uppsägningar, men uppsägningar ska fortsatt ske sakligt och rättssäkert.”

Ingen skulle vara gladare än jag om Svenskt Näringsliv släpper sitt krav om att begreppet ska avskaffas. Men det tror jag inte på.
Tobias Baudin, ordförande Kommunal

Om det betyder att begreppet ”saklig grund” får stå kvar är alltså, utifrån texten, fortfarande öppet för tolkning. Men Tobias Baudin, Kommunals ordförande och en av de som i protest lämnade förhandlingarna, övertygas inte av LO-basens ord.

– Ingen skulle vara gladare än jag om Svenskt Näringsliv släpper sitt krav om att begreppet ska avskaffas. Men det tror jag inte på, säger Tobias Baudin till Kommunalarbetaren.

I veckan uppgav flera källor, som enligt Kommunalarbetaren har god insyn i hur förhandlingarna gått till, att LO-ledningen tidigare gett besked om att begreppet skulle bort och att frågan inte längre var förhandlingsbar.

Beskedet, tillsammans med att förhandlingar pågått bakom förbundens rygg, ska ha skapat bestörtning bland annat hos Kommunals och Sekos ordföranden och lett till deras avhopp.

Inte heller Sekos ordförande Valle Karlsson anser sig övertygad av den omformulerade avsiktsförklaringen.

”Inget i den reviderade avsiktsförklaringen har förändrat något i sak. Vårt beslut om att stå utanför dessa förhandlingar ligger fast.”, skriver Valle Karlsson till tidningen Arbetet.

Nu pausas förhandlingarna under den pågående avtalsrörelsen. De planeras att återupptas den 1 augusti nästa år och leda till en slutlig överenskommelse i september 2020.

– Vi ser fram mot de fortsatta förhandlingarna efter sommaren med syftet att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv i det gemensamma pressmeddelandet.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan