Utrikes #89/2019

Utbredd trafficking i Centralamerika

Organisationen AS Mujeres ordförande Mirna Argueta (till vänster) och nunnan Carmela Jibaja arbetar för att stötta människor som fallit offer för människohandeln, varav en stor majoritet är kvinnor. Foto: Edgardo Ayala/IPS

Våldsbrottslighet är ett stort problem i de fattiga länderna i Centralamerika. Detsamma gäller handel med människor – och särskilt sårbara för de kriminella nätverken är de migranter reser genom regionen med förhoppningen att ta sig till USA.

Trafficking har länge varit ett stort problem främst i Guatemala, Honduras och El Salvador. Experter menar att det krävs gemensamma insatser av rättsväsendet för att bekämpa handeln med människor, där regionens regeringar går samman gentemot mot de kriminella nätverken – men också för att ge offren det stöd de behöver.

– Fenomenet har blivit synligare på senare år. Samtidigt har inte mycket skett när det gäller att uppmärksamma offrens situation, säger Carmela Jibaja, en katolsk nunna som är engagerad i Ramá-nätverket mot trafficking i El Salvador.

Hennes organisation är medlem i det internationella nätverket Talita Kum, som är baserat i Rom och samlar ett stort antal organisationer som arbetar mot människohandel i olika delar av världen.

– De största problemen finns vid gränserna, eftersom El Salvador är ett land som utvisar migranter, säger Carmela Jibaja.

Hon säger att problemen också är stora i turistområden. Den vanligaste formen av trafficking i regionen är den som drabbar kvinnor som blir utsatta för sexuell exploatering.

El Salvador, Honduras och Guatemala är alla länder med en strid ström av papperslösa migranter – och dessa grupper löper risk att falla offer för trafficking.
Carlos Morán, polis i Honduras

Polisen Carlos Morán i Honduras, som även arbetar även för Interpol, deltog i förra veckan vid ett forum om trafficking som på fredagen avslutades i San Salvador.

– El Salvador, Honduras och Guatemala är alla länder med en strid ström av papperslösa migranter – och dessa grupper löper risk att falla offer för trafficking, säger Carlos Morán till IPS.

Mötet hade samlat företrädare för rättsväsendet och experter från dessa tre länder i syfte att stärka samarbetet mellan olika myndigheter. Samarbetet är särskilt viktigt med tanke på att det handlar om en gränsöverskridande brottslighet.

Ingen av deltagarna vill dock uttala sig om hur många som faller offer för trafficking i regionen, eftersom det saknas tillförlitlig statistik. Den internationella människohandeln brukar dock beskrivas som världens tredje största kriminella aktivitet.

– Situationen är mycket allvarlig, eftersom vi ställs inför nätverk som har stor ekonomisk och politisk makt samtidigt som offren inte erbjuds något skydd.
Mirna Argueta, ordförande för AS Mujeres

De statliga satsningarna för att hjälpa människor som faller offer för trafficking i El Salvador, Honduras och Guatemala är samtidigt långt ifrån tillräckliga. I stället faller ansvaret ofta på frivilligorganisationer. En av dessa är kvinnoorganisationen AS Mujeres i El Salvador.

– Situationen är mycket allvarlig, eftersom vi ställs inför nätverk som har stor ekonomisk och politisk makt samtidigt som offren inte erbjuds något skydd, säger AS Mujeres ordförande Mirna Argueta till IPS.

Hennes organisation har stöttat offer för människohandel i 23 års tid, genom att erbjuda vård och stöd i olika former. AS Mujeres samarbetar även med polis och åklagare när offer behöver skydd i samband med processer mot kriminella nätverk.

AS Mujeres uppger att man genom åren gett stöd till närmare 600 personer som fallit offer för trafficking. Organisationen ger också stöd till självhjälp. Men enligt Mirna Argueta är många så skadade av sina upplevelser och känner sig värdelösa – vilket gör att en del hamnar i prostitution.

Enligt FN:s kontor i Honduras är närmare 80 procent av dem som faller offer för trafficking i Centralamerika kvinnor eller flickor.

90 procent av fallen i El Salvador handlar om personer som blir utnyttjade för sexuella ändamål, enligt den officiella statistiken. Men enligt landets åklagarmyndighet förekommer det också att människor exploateras som arbetskraft, eller tvingas tigga. Hittills i år har 800 fall av trafficking rapporterats i landet.

I Guatemala förekom det 478 misstänkta fall av trafficking under förra året, enligt åklagarmyndigheten. Det var en ökning med fyra procent jämfört med föregående år. I 132 av fallen var offren barn eller ungdomar.

Ett stort mörkertal tros finnas gällande fall som aldrig kommit till myndigheternas kännedom.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp