Redaktör vid ritbordet

Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala är, vid sidan av sitt publicistiska uppdrag, verksam som satirtecknare. I en serie återblickar publicerar vi några av hans bilder som tidigare tryckts i andra tidningar – bland annat Ordfront Magasin, Brand, Gaudeamus, Rött och Galago.

Samtal, samtal. Visst måste man vid någon punkt vara beredd att samtala även med människor som uttryckt gruvliga, människofientliga saker, och agerat därefter – om inte annat för att försöka hitta en grund för att om möjligt få dem att (börja) tänka (om).

Men vår tids samtalsaktivism, som termen för modefenomenet lyder, går uppenbarligen ut på annat än det. Dels gör den ofta mötet med samtalspartnern – exempelvis en aktiv nazist – till någon form av underhållning (framförd inför publik); dels tenderar den att systematiskt ignorera det faktum att aktiva nazister knappast har som mål att stöta och blöta sina politiska argument i samtal. För dem är våldet och dominansen i hög utsträckning både mål och medel, och samtalsrummet bara ännu en arena för exponering.

Man kan fråga sig om inte den här sortens samtal snarare ställer sig i vägen för en fördjupad allmän förståelse av vår tids mörkerrörelser.

Tidigare publicerad i Galago.