Inrikes #82/2019

LO-samordning hotad i avtalsrörelsen

Kommunals ordförande Tobias Baudin (t h) meddelade på tisdagen att hans förbund lämnar LO-samordningen inför avtalsrörelsen 2020. Till vänster LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Anders Wiklund, Marcus Eriksson/TT, Axel Green Montage: Arbetaren

Bråk om interna maktstrukturer inom LO hotar gemensam linje i den kommande uppgörelsen om lönerna. På tisdagen meddelade Kommunal att de lämnar LO-samordningen. Samtidigt råder stor splittring gällande hela löneökningsmodellen och det så kallade ”märket,” som nu även kan räkna Kommunal som sin motståndare.

Arbetsköpare och fack rustar för att göra upp om lönerna i nästa års avtalsrörelse. Men samtidigt råder inom LO en pågående strid om inflytandet över lönebildningen.

På tisdagen meddelade fackförbundet Kommunal att de hoppar av den så kallade LO-samordningen efter att inte ha fått gehör för sina krav.

”Det är såklart beklagligt att LO valde att lägga fram ett förslag som över en halv miljon LO-medlemmar skulle säga nej till. I ett läge när vården, skolan och omsorgen har ett skriande behov av arbetskraft är det svårt att förstå att man inte kunde gå med på våra krav. Yrkesutbildning måste få löna sig även i välfärden”, skriver Kommunals ordförande Tobias Baudin till Arbetaren.

I ett läge när vården, skolan och omsorgen har ett skriande behov av arbetskraft är det svårt att förstå att man inte kunde gå med på våra krav.

Kommunals ordförande Tobias Baudin till Arbetaren

Det förslag som LO-styrelsen lade fram tog, enligt Kommunalordföranden, inte hänsyn till Kommunals planerade satsning på en höjning av lönerna för yrkesutbildade inom välfärden. I stället uppfattades budet om 17 kronor som något av skambud.

Arbetaren har sökt LO för en kommentar, men de har inte återkommit. Till andra medier har dock landsorganisationen uppgett att de inte kommer kommentera avhoppet förrän efter onsdagens sammanträde med förbundsledningarna. Att LO innan dess skulle komma med ett tillräckligt attraktivt nytt erbjudande är enligt Tobias Baudin ”svårt att tro”.

Men Kommunals beslut måste också ses som fortsättningen på förbundets tidigare utspel i det interna bråket om hela lönebildningsmodellen, det så kallade ”märket”.

Redan i mitten av förra månaden anslöt sig Kommunal till de kritiska rösterna inom LO mot modellen där parterna inom industrin sätter nivån hela arbetsmarknadens lönehöjningar. Då villkorade Tobias Baudin förbundets stöd för modellen med att Kommunal skulle ges möjlighet att överstiga märket med riktade satsningar. Med LO-styrelsens besked har enligt ordföranden ”märket förlorat en försvarare.”

”Vi har sagt för att stå upp för märket, då måste vi kunna göra de här avstegen men nu sa de samlade förbunden att det inte går och då kan inte jag heller stå upp och försvara normeringen”, skriver Tobias Baudin.

Nu sällar sig även Kommunal till de LO-förbund som vill se en alternativ modell.

”Jag har sagt hela tiden att det är upp till bevis för märket och industrins normering. Vi menar att märket aldrig har varit strikt hållet. Man måste kunna göra de här satsningarna inte minst när gigantiska rekryteringsbehov finns i välfärden. Kan det inte leverera kanske det är dags för förändring”, skriver Tobias Baudin.

Efter att under en längre tid bubblat under ytan har nu missnöjet inom LO med den rådande lönebildningsmodellen och industrifackens maktställning blivit alltmer tillspetsad.

Sedan de så kallade 6F-facken – Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko – blev tagna i örat under avtalsrörelsen 2016 när de utmanade märket har facksammanslutningen formaliserat kritiken. I juni i år presenterade de sin egen alternativa modell, som enligt förbunden bättre skulle komma åt de ökande klyftorna mellan arbetare och tjänstemän.

Sedan dess har även Pappers anslutit sig till kritiken, och nu också Kommunal. Även Handels har ifrågasatt hur lönebildningsmodellen fungerat de senaste nio åren.

Hittills har LO-ledningen hållit en låg profil i diskussionen, men från industrifacken har motståndet mot ”märket” avfärdats som ”drömmeri” (IF Metall) och ”en farlig väg” (Livs).

Medlingsinstitutet, vars uppdrag som myndighet även är att hålla ordning på lönebildningen, viker inte från modellen. Till Veckans affärer säger generaldirektör Irene Wennemo att hon ser industriparternas roll som märkessättare ohotad. Kommunals avhopp från LO-samordningen förändrar inte heller den bilden.

– Nej, det tror jag inte. Men jag tror det blir lite otydligare vad som kommer att gälla. Jag tror det finns en vilja bland resten av LO-förbunden och Svenskt Näringsliv att hitta ett märke som är hållbart. Men det blir svårare när ett förbund står utanför, säger Irene Wennemo till tidningen.

Hon tar också tillfället i akt att recensera Kommunals chanser att på egen hand uppnå ett bättre resultat.

– Nu har kommunerna dålig ekonomi så det blir nog svårt för dem att få igenom sina krav, säger hon.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga