Inrikes #66/2019

Lärare sjukskriver sig efter semestern

Särskilt många är långtidssjukskrivningarna i skolsektorn, där gruppen lärare och skolledare sticker ut i statistiken. Foto: Gorm Kallestad/TT

Sjukskrivningarna på arbetsplatser runt om i landet ökar efter semestern. En ny sammanställning som gjorts av AFA Försäkring visar att de ökar allra mest för lärare och skolledare. Ökad arbetsbelastning och stress gör att många lärare inte klarar av att återvända till arbetet.

Veckorna efter semestern ökar sjukskrivningarna på många arbetsplatser runt om i landet. AFA Försäkring har gjort en sammanställning över sjukskrivningar som bygger på statistik mellan 2014-2018, och som hämtats ur deras skadedatabas. Den visar att i vecka 33 är antalet nya sjukfall 35 procent högre än under en genomsnittsvecka och siffran gäller för samtliga yrkesgrupper.

Särskilt många är långtidssjukskrivningarna i skolsektorn, där gruppen lärare och skolledare sticker ut i statistiken. För lärare och skolledare är sjukskrivningarna tre gånger fler i vecka 33 i förhållande till en genomsnittsvecka för yrkesgruppen. Majoriteten av lärarna som sjukskriver sig i mer än 90 dagar har också någon form av psykisk diagnos.

Johanna Jaara Årstrand, ordförande för Lärarförbundet, ser utvecklingen som oroande.

– Som lärare pressar man sig själv extra mycket när man ser en sommarledighet i sikte. När terminen sedan startar igen så kommer många tillbaka till en organisation som ännu inte är satt. Det saknas ofta kollegor och man återvänder till scheman som är alldeles för tighta.

Det är förödande att detta sker i en tid när vi har en akut lärarbrist. Samtidigt är den ökade arbetsbelastningen i sig en konsekvens som hänger samman med bristen på lärare.
Johanna Jaara Årstrand, ordförande Lärarförbundet 

Hon understryker att det inte är arbetsbelastningen som tillkommer vid terminsstarten som gör lärarna sjuka, utan snarare en ohälsa som smugit sig på under längre tid.

– Det är förödande att detta sker i en tid när vi har en akut lärarbrist. Samtidigt är den ökade arbetsbelastningen en konsekvens av bristen på lärare.

Hon menar att ett stort problem är de administrativa uppgifter som läggs på lärare. I våras släppte Lärarförbundet rapporten Dokumentationsbördan – ett arbetsmiljöproblem. I rapporten framkommer att dokumentationskraven bidrar till ökad stress bland lärare.

– Så mycket arbetstid går åt till sysslor som inte är nödvändiga. Det bör finnas stödfunktioner som kan ta ansvar för det som inte har med undervisningen att göra, och som garanterar att lärare får ägna sig åt rätt saker. Långsiktigt måste läraryrket göras mer attraktivt genom en rimlig arbetssituation och konkurrenskraftiga löner. Att sjukskrivningarna ökar år efter år lockar inte nya studenter, trots att vi behöver fler lärare än någonsin, säger Johanna Jaara Årstrand.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga