Utrikes #40/2019

Fortsatt kamp för att nå ut med vaccinationer

En pakistansk pojke får oralt vaccin mot polio, en sjukdom som har bekämpats mycket framgångsrikt med hjälp av vaccin de senaste 30 åren. Foto: Ashfaq Yusufzai/IPS

Tack vare vaccinationsprogram har sjukdomar som mässling och polio pressats tillbaka – och miljontals människoliv räddats. Fortfarande får dock inte alla barn de vaccinationer de behöver, samtidigt som ett växande vaccinationsmotstånd är ett hot.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har 85 procent av världens barn fått de viktigaste vaccinationerna, däribland mot mässling, samt difteri, stelkramp och kikhosta, som utgör ett skydd mot sjukdomar som kan bli mycket allvarliga och till och med leda till döden.

Under millenniets första 17 år minskade antalet dödsfall i mässling med 80 procent tack vare vaccinationer.

Men trots dessa framgångar finns det fortfarande många barn som inte nås av satsningarna. År 2017 var det 20 miljoner små barn som inte erbjöds vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta, enligt WHO. En majoritet av dessa barn återfinns i tio länder, däribland Afghanistan, Kongo-Kinshasa, Irak och Nigeria.

Ett annat oroande fenomen är det växande vaccinationsmotståndet. I USA har det rapporterats om 700 fall av mässling fördelat på ett stort antal delstater, den högsta siffra som rapporterats sedan 2000.

Det har i sin tur lett till att vissa delstater inte bara gjort vaccinationer obligatoriska, utan att de också infört regler som gör att ovaccinerade barn inte får befinna sig på offentliga platser.

WHO-experten Ann Lindstrand, som kommer från Sverige, påpekar att många miljontals människoliv har räddats tack vare vaccinationer.

– Det är en av de effektivaste hälsovårdsinsatser som finns, jag tror inte det finns någon annan som fungerar lika bra och som omfattar så många på global nivå. År 1963, då det inte fanns något vaccin mot mässling, så inträffade runt 2,6 miljoner dödsfall om året på grund av sjukdomen. Nu har den siffran sjunkit med 95 procent, säger Ann Lindstrand till IPS.

De senaste siffrorna från WHO är från 2017, då 110 000 beräknas ha avlidit i mässling. Ann Lindstrand påpekar att polio är en annan sjukdom som fram till för 30 år sedan ledde till förlamningar hos mängder av människor. Men i dag förekommer bara polio i två länder i världen – Afghanistan och Pakistan, varifrån ett fåtal fall rapporterades under förra året.

Ann Lindstrand säger att nya vacciner mot HPV kommer att leda till en minskning av antalet fall av livmoderhalscancer samtidigt som nya ebolavaccin kunnat användas framgångsrikt i Kongo-Kinshasa.

Vi har inte data som kan visa att tveksamheten har ökat, men vi har sett att sociala medier och internet har lett till att felaktig information får en ökad spridning. Och det är något som verkligen oroar oss.
Ann Lindstrand

Samtidigt påpekar hon att vaccinationsprogrammen även måste nå ut till dem som ännu inte har nåtts.

– Vi måste nå ut till de sista 15 procenten, slår WHO-experten fast.

Vissa bedömare menar att vaccinationsmotståndarna utgör ett av de största hälsohoten i världen för närvarande. Ann Lindstrand medger att deras inflytande är oroande, men hon påpekar också att det inte att det handlar om en global utveckling.

– Vi har inte data som kan visa att tveksamheten har ökat, men vi har sett att sociala medier och internet har lett till att felaktig information får en ökad spridning. Och det är något som verkligen oroar oss.

Ann Lindstrand har själv i sitt arbete träffat föräldrar som uttrycker oro efter att ha hört något på nätet eller via medier och hon menar att alla inom vården måste få de verktyg de behöver för att kunna bemöta sådan oro på rätt sätt och med hjälp av korrekta forskningsresultat.

Hon säger att många länder har lyckats få en hög täckningsgrad utan att göra vaccinationer obligatoriska.

– Jag anser att det är viktigt att länder uppmanas till att investera i att skydda individer och grupper från sjukdomar som det finns vaccin för, och att ta bort hinder i fråga om kostnader och tillgänglighet. Att göra det hela enkelt och att få valet att låta vaccinera sig att bli en social norm. Vaccinationer är en fantastisk hälsovårdsinsats och det är en rättighet för alla barn, men det handlar också om ett delat ansvar, säger Ann Lindstrand.

Hon menar att det är viktigt att framhålla att vaccin inte bara räddar livet på barn, utan också ger barn en möjlighet att växa och gå i skolan i stället för att bli sjuka, att det förebygger funktionsnedsättningar och andra långvariga konsekvenser.

– De minskar också ett lands vårdkostnader och skyddar familjer och befolkningar från att halka ner i fattigdom, säger Ann Lindstrand.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Världen har ögonen på svenskars stöd för PKKs syriska grenar i Rojava. Men hur mycket vet du om PKK, PYD och YPG? Prenumerera på vårt nyhetsbrev nu så får du ett samlat paket av Rojava-rapportering och upplåsta reportage direkt i brevlådan.

Klicka här för att stänga