Inrikes

Skurups högsta politiker polisanmäls

Skurups kommunhus och kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M). Foto: Wikimedia Commons, M Skåne/montage av Arbetaren

Chefredaktören för Arbetaren Toivo Jokkala är en av tre personer som i dag polisanmäler Skurups ledande kommunpolitiker för falsk angivelse. Bland de anmälda finns kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M). Bakgrunden är att kommunens politiska ledning valt att polisanmäla 17 ensamkommande flyktingbarn för bidragsbrott.

Nu polisanmäler Johan Berggren, chefredaktör för Ordfront Magasin, Maria Robsahm, opinionsbildare och Toivo Jokkala, chefredaktör för Arbetaren, kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) och övriga ansvariga politiker i Skurups kommun för falsk angivelse.

Bakgrunden är att kommunens politiska ledning valt att polisanmäla 17 ensamkommande flyktingbarn för bidragsbrott efter att dessa fått sin uppskattade ålder ändrad uppåt eller nedåt. Detta trots att det varit känt att alla de 17 anmälda i alla händelser var minderåriga när de kom till Sverige, trots att inga bidrag betalats ut till barnen och trots att chefstjänstemännen i kommunen avrådde från att göra en polisanmälan.

Det handlar om att med uppsåt ha pekat ut unga människor för brott som de inte har begått, troligen för att vinna billiga politiska poänger.
Toivo Jokkala, chefredaktör för Arbetaren

Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder har efter att åklagaren beslutat att lägga ned utredningen sagt till SVT att det inte kan uteslutas att enskilda individer kan ha gjort sig skyldiga till andra brott, även om inga sådana brottsmisstankar ligger till grund för anmälan.

– Vi hade sannolikt kunnat JO-anmäla Skurups kommun, men vi ser inte kommunens agerande först och främst som felaktig tjänsteutövning i enskilda ärenden, säger Toivo Jokkala, och fortsätter:

– Det handlar om att med uppsåt ha pekat ut unga människor för brott som de inte har begått, troligen för att vinna billiga politiska poänger.

Chefredaktören för Ordfront Magasin Johan Berggren är också en av anmälarna och säger:

– Den styrande majoriteten i Skurup försöker kapa både det politiska systemet och det juridiska för att hetsa mot och misstänkliggöra en liten grupp som de utifrån sin ideologi valt att skylla all världens, eller i alla fall Sveriges, olyckor på, ensamkommande flyktingbarn. Genom att anmäla dem hoppas vi kunna visa att det beteendet inte lönar sig eller är önskvärt i Sverige.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984