Utrikes #21/2019

Havens livsviktiga ekosystem i fokus

Omkring tre miljarder människor runt om i världen är beroende av den marina biologiska mångfalden för sin överlevnad. Foto: Nalisha Adams/IPS

Flera miljarder människor är beroende av haven för sitt dagliga proteinintag. De är också centrala för att reglera klimatet på jorden. Samtidigt utgör människans påverkan ett hot mot haven – bland annat överfisket.

Världens hav spelar en avgörande roll för människors överlevnad. Haven absorberar 30 procent av koldioxidutsläppen och producerar hälften av världens syre. Omkring tre miljarder människor runt om i världen är beroende av den marina biologiska mångfalden för sin överlevnad. Fisket bidrar med över 360 miljarder dollar till världsekonomin varje år.

− Vi förstår allt mer hur vår värld är sammankopplad och hur stor påverkan våra handlingar har på hav, floder, vattendrag och i sin tur på djurlivet över och under vattnet som är beroende av dessa, säger Maria Fernanda Espinosa, ordförande i FN:s generalförsamling.

Industriellt fiske pågår i över 55 procent av världshaven på en yta som är fyra gånger större än den som nyttjas för jordbruk, enligt en studie som publicerats i tidskriften Nature.

Vi förstår allt mer hur vår värld är sammankopplad och hur stor påverkan våra handlingar har på hav, floder, vattendrag och i sin tur på djurlivet över och under vattnet som är beroende av dessa.

Maria Fernanda Espinosa, ordförande i FN:s generalförsamling

Enligt FN är 30 procent av fiskbestånden överutnyttjade. Vissa åtgärder har genomförts för att minska överfisket, men det är fortsatt utbrett.

Det illegala och oreglerade fisket beräknas utgöra omkring 12 till 30 procent av det fiske som bedrivs världen över. Till exempel har det höga priset på kaviar lett till att det illegala fisket har ökat och att arter som stör nästan har utrotats. 16 av 27 arter av störar finns med på Internationella naturvårdsunionen, IUCN:s lista över utrotningshotade arter.

Flera initiativ har tagits för att komma åt problemen.

Plattformen Global Fishing Watch spårar fiskefartyg i realtid och kan visa var risken för överfiske är störst.

Enligt uppgifter från Global Fishing Watch står fem länder för 85 procent av det kommersiella fisket, mätt i hur många timmar de spenderar på haven. Kina står för närmare hälften av fisket, medan andra storfiskande länder är Spanien, Japan, Sydkorea och Taiwan.

Miljöorganisationen Environmental Defence Fund har utarbetat en metod där fiskare tilldelas fångstandelar, vilket innebär att fiskpopulationerna kan växa. Det har varit effektivt. I USA har överfisket minskat med 60 procent sedan 2000 och skapat stabilitet när det gäller arbetstillfällen inom fisket och ökade intäkter. Tillsammans med fiskare i Mexikanska golfen har organisationen sett till att rädda den hotade arten röd snapper.

Ett annat problem är mängden plast i haven. Mellan fem och tolv miljoner ton plast hamnar i haven varje år och spolas även upp på stränderna på några av världens mest isolerade öar. Kringflytande plast slukas av valar och havssköldpaddor. Plast har även hittats i världens djupaste djuphavsgrav, Marianergraven.

FN:s miljöprogram Unep bedriver en kampanj för att bekämpa och eliminera de största orsakerna till skräpet i haven. De 57 länder som deltar i satsningen har tillsammans 60 procent av världens kustlinjer. De har lovat att minska användningen av engångsprodukter och öka återvinningen. I december beslutade Peru att fasa ut användningen av engångsplastpåsar under de kommande tre åren. Seattle och Washington i USA har förbjudit plastsugrör och företag som fortsätter att tillhandahålla sugrör kan bötfällas.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga