Inrikes #19/2019

Sveriges Hamnar förbjuder lokala avtal

Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund säger att frågan är enkel, det ska inte slutas några lokala avtal med Hamnarbetarförbundet. Foto: Björn Larsson Rosvall och Johan Nilsson/TT

Det medlemsföretag som tecknar lokala avtal med Hamnarbetarförbundet ”riskerar skadestånd och uteslutning”. Det hotfulla budskapet skickade arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar till sina medlemmar bara timmar efter att det nya kollektivavtalet med Hamnarbetarförbundet undertecknats – en överenskommelse där till sist även just lokala avtal möjliggjorts.

På tisdagen gick Sveriges Hamnar med på att stryka bort skrivningen om utebliven rätt till lokala avtal och undertecknade kollektivavtalet med Hamnarbetarförbundet. Bara timmar senare gick ett cirkulär ut till samtliga medlemsföretag i arbetsköparorganisationen. I cirkuläret deklareras att ”lokala överenskommelser ej får ingås med annan fackförening” än Transport.

– Vi kommer inte ingå några lokala avtal med Hamnarbetarförbundet i någon hamn. Det finns inga skäl för oss att göra det, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

Vi kommer inte ingå några lokala avtal med Hamnarbetarförbundet i någon hamn.
Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar

Men arbetsköparorganisationen nöjer sig inte med att påpeka sin hållning. I en hotfull ton upplyses om vad som händer med de företag som trotsar påbudet: ”Medlemsföretag som inte efterlever denna regel riskerar skadestånd och uteslutning ur Sveriges Hamnar och Svenskt Näringsliv”. 

Varför behöver ni hota medlemmarna? Finns det en risk att de inte lyder annars?

–Det finns alltid en teoretisk risk och då vill vi bara säkra på att de vet vad som gäller. Frågan är enkel, säger Joakim Ärlund.

Han hänvisar till den paragraf i förstaavtalet Hamn- och Stuveriavtalet som deklarerar att avtal enbart får tecknas med just Transport. Och där får han uppbackning av Transports ordförande Tommy Wreeth. I ett pressmeddelande säger sig förbundet kunna konstatera att det enda som förändras med avtalet är att Hamnarbetarförbundet nu har fredsplikt.

– Det är uppenbart att det råder delade meningar om hamnuppgörelsens innebörd. För mig är det dock tydligt att egentligen ingenting har förändrats mer än att det nu råder fullständig fredsplikt i samtliga hamnar i Sverige efter att Hamnarbetarförbundet har undertecknat ett andrahandsavtal med arbetsgivarna, säger Transports ordförande Tommy Wreeth i pressmeddelandet.

Kanske kan det finnas fog för brösttoner mot Sveriges Hamnars egna medlemmar. Trots paragrafen har det historiskt under olika perioder funnits lokala avtal mellan hamnbolag och Hamnarbetarförbundet både gällande arbetstider och löner och om arbetsmiljöbestämmelser. Ibland har de varat under åratal innan Sveriges Hamnar hotat med skadestånd eller som i ett fall i Piteå hamn en stämning från Transport.

Alla kvardröjande överenskommelser skrotades dock i samband att Sveriges Hamnar drev igenom sin policy om att omedelbart beröva Hamnarbetarförbundet allt inflytande som överskrider lagens miniminivå. Även i det fallet krävdes det hot om skadestånd och uteslutning för att få hamnarna att reagera. Ett år efter att policyn antagits var det bara APM Terminals i Göteborg som följde den. Men det ska, enligt Sveriges Hamnar, vara slut med sådana ”misstag” från medlemsföretagen i fortsättningen.

– Som jag ser det är det helt självklart. Uppgörelsen är ett andrahandsavtal och om någon skulle träffa en uppgörelse med någon annan än Transport är den inte giltig. Men det finns också en uppenbar risk med att bryta mot Transports avtal. Det här är bara ett sätt att säkerställa att medlemsföretagen inte sätter sig i en situation där de kan bli stämda, säger Joakim Ärlund.

Jag har inte anledning att nedslås av andras tolkningar av rättsläget.
Eskil Rönér, ordförande för Hamnarbetarförbundet

Men trots de hårda buden från både Transport och Sveriges Hamnar, verkar Hamnarbetarförbundet ta utspelen med ro. Ordföranden Eskil Rönér säger att förbundet är ”väldigt nöjda” med att ha fått tillbaka kollektiv förhandlingsrätt och rätt att utse skyddsombud.

– Jag har inte anledning att nedslås av andras tolkningar av rättsläget. Uppstår det en situation så får vi tvista om det och ta upp det i rätten. Vår uppfattning är klar över vad det är för avtal vi skrivit på, säger han.

Nu ska vi jobba ihop i vardagen och då är det viktigt att inte hänga upp oss på den här typen av frågor om konkurrens.
Eskil Rönér, ordförande för Hamnarbetarförbundet

Eskil Rönér säger att rättsläget kring första- och andraavtal är långt ifrån solklar och den bedömningen tycks styrkas av experternas delade tolkning av begreppen andraavtal och hängavtal.

Att Transportarbetareförbundet, Transportföretagen och deras underorganisation Sveriges Hamnar gör utspel om sin tolkning kommer inte som en överraskning. Men det är enligt Eskil Rönér inte en strid förbundet tänker ge sig in i nuläget.

– Båda sidor har sagt saker under konfliktens gång som inte varit jättelysande, men nu ska vi jobba ihop i vardagen och då är det viktigt att inte hänga upp oss på den här typen av frågor om konkurrens. Nu måste vi alla kunna kavla upp ärmarna och jobba sida vid sida både arbetstagarsidans parter såväl som arbetsgivarsidans. De andra frågorna kommer att lösas efterhand, säger Eskil Rönér.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan