Amalthea Frantz

Amalthea Frantz skriver om kvinnokamp och klasskamp inför 8 mars.
Arbetarens tillförordnade chefredaktör Amalthea Frantz om arbetsplatsolyckor.