Nummer 18 / 2024

Amalthea Frantz skriver om kvinnokamp och klasskamp inför 8 mars.
Teslas fabrik i Berlin fick utrymmas efter sabotage
Fredrik Vejdeland från Kungälv är ny ledare i nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsen
Barn väntar på mat i det krigsdrabbade Gaza
Amazonkartonger på ett rullband och en bild på mannen som intervjuat arbetarna.
Kollage, siluett av man framför en byggarbetsplats, polisstation till höger i bilden
Idrottsföreningen Collective Efforts logga
Palme mordet