Byggare upplever branschen som korrupt

Två tredjedelar av yrkesverksamma inom byggsektorn är övertygade om att det förekommer korruption på deras arbetsplatser. Hälften tror att bolagen fuskar och driver upp anbudspriserna. Det visar en ny enkätundersökning från Konkurrensverket där man tillfrågat 1200 byggare.

Inrikes
Konkurrensverkets nya enkätundersökning visar att en majoritet av byggnadsarbetarna upplever att branschen präglas av korruption. Bild från bygget av NKS i Stockholm 2014.
Foto: Fredrik Persson/TT

En majoritet, 71 procent, av byggnadsarbetarna upplever att branschen präglas av korruption, enligt en ny undersökning från Konkurrensverket. 29 procent av de runt 1 200 byggare som tillfrågades tror att det alltid eller ofta förekommer korruption.

”Eftersom resultatet visar att ungefär hälften av respondenterna tror att det förekommer karteller och över 70 procent tror att det förekommer korruption har vi ett arbete att göra”, skriver utredarna Hanna Witt och Magnus Johansson på Konkurrensverkets hemsida.

Minst tilltro till branschen har de som är verksamma inom anläggning. Där tror 53 procent att det förekommer kartellbildning mellan bolagen vid upphandlingar. Vid en kartell kommer bolagen som ska lämna anbud överens om en prisnivå för att driva upp priserna för att sedan eventuellt dela på jobbet.

Men förtroendet för att upphandlingarna går rätt till är lågt även räknat på alla delbranscher. Närmare hälften av de tillfrågade tror att det förekommer kartellbildningar inom den egna branschen, och av dem tror 22 procent att det förekommer ofta eller alltid.

Men även om enkätundersökningen var riktad mot byggbranschen, tror inte utredarna att korruptionen är begränsad till enbart byggbranschen.

”Vi tror att det kan finnas i alla typer av konkurrenssammanhang inom alla branscher”, skriver Hanna Witt och Magnus Johansson.

Myndigheten har också ställt en enkät till de som upphandlar tjänsterna och där har tre av tio av de 660 som svarat uppgett att de sett tecken på manipulerad konkurrens.

De två enkätundersökningarna genomfördes under december förra året och publicerades den 2 januari 2019.